Zváranie laserom bez prídavného materiálu

Zdĺhavé rovnanie zložitých zvarencov? Dnes? Nie je potreba!

Zváranie pomocou technológií MIG,MAG,TIG a ďalších je v dnešnej dobe už zabehnutým štandardom vo výrobe zložitých zvarencov, kedy pri komplikovanejšom výrobku musí rozpočet počítať i s opracovaním do výslednej podoby. Brúsenie, leštenie a hlavne rovnanie tvarovo zložitých častí môže zabrať bežne i viac času než celý proces zvárania. Áno, opracovanie v bežných prípadoch trvá dlhší čas než samotné zváranie!

svarovani-laserem-bez-pridavneho-materialu

Obrázok 1 – Detail rohového laserového zvaru bez prídavného materiálu

Nie je to príliš drahé? Nedá sa to vyriešiť inak? Nie je metóda, kedy množstvo okolitého tepla nie je tak vysoké a zvarenec sa nedeformuje?

Veľká časť zvarencov – zložitých tvarov – trpí na dilatácie a tepelnú rozťažnosť materiálu, kedy i týždne trvá metodika zvárania tak, aby nebolo nutné veľkú časť procesu stráviť iba rovnaním.

Tendencia priemyslu šetriť na záverečných úpravách zvarencov veľmi nahráva využitiu už známej, ale stále nie naplno využívanej technológie laserového zvárania bez prídavného materiálu. Pri tejto technológii tavíme vďaka vnesenému teplu pomocou laserového zväzku len základný materiál a nevznikajú nám teda prebytky, ktoré je následne nutné odstrániť či upraviť.

svarovani-laserem-bez-pridavneho-materialu1

Obrázok 2 – Detail povrchu prievaru hliníkového plechu

Že sa laserom nedá zvárať veľa materiálov? V dnešnej dobe?
Opak je pravdou. Vďaka možnosti využitia jak kontinuálneho, tak pulzného režimu vláknového laseru, možno veľmi efektívne zvárať od čiernych ocelí, nereze, hliníku, medi, mosadze, titánu až po drahé kovy ako je striebro, zlato či platina.

Predstavte si zvárací proces, kedy obsluha upne požadované časti do prípravku a po zvarení ho iba vyberie a preloží do čistiaceho kúpeľa, hneď do lakovne a v rovnakej kvalite. Pred desiatimi rokmi to bol sen. Dnes je to praxí. Nie len veľké automobilky majú možnosť luxusu automatizovaného 3D bezkontaktného zvárania. Dnes možno za veľmi priaznivé ceny vylepšiť technológiu aj v menších podnikoch, kedy je pri veľkých sériách treba ibajeden človek na odbavenie celého procesu. Áno, laser je precízna technológia, ktorá vyžaduje presnosť polotovarov, ale dôraz na prípravu a výrobu série výrobkov dávate iba raz, a to pri príprave výroby. Vďaka robotickému laserovému zváraniu s presnosťou na 0.01 mm je to možné a výsledok mnohotisícových sérií tak stále rovnaký a bez rovnania.

Vďaka produktivite procesu laserového zvárania dnes staviame na vrchol efektivity zvárania, a to i vďaka úplne základným a štandardným možnostiam:

  • Dlhá životnosť – sám laserový zdroj je takmer nezničiteľný. Výdrž budiacich diód, ktoré možno ľahko vymeniť je garantovaná na 100 000 hod a viac!!!
  • Bezdotyková technológia, kedy odpadá potreba brúsiť či meniť mechanické súčasti
  • Tvarová zložitosť implementácíí priemyslových laserov a možnosti vedenia cez optické vlákno láme limity
  • Vysoká opakovateľnosť procesu je vždy zabezpečená polohovadlom. Samotný zväzok má okolo 50 – 300 um
  • Kvalita s ručným zváraním je  neporovnateľná
  • Lúč laseru nikdy sám neuhne a neunaví sa. Je stabilný!!!
  • Rýchlosť zvárania je neúmerne vyššia. Zváranie rýchlosťou až 100 mm/s!!!
  • Bezpečnosť procesov – s rešpektovaním všetkých bezpečnostných pokynov nebudete musieť pravidelne riešiť nepresnosti a výpadky operátorov či časté úrazy poškodenia zraku a dýchacie obtiaže.
  • Proces je uzavretý tj. vysoká ekologičnosť a nulová prašnosť v prostredí výroby je tichým benefitom pre Vás

Naša spoločnosť LASCAM Systems, s.r.o. Vám navrhne, pripraví a doručí kompletný proces s implementáciou laserovej technológie. Technológiu a pracovisko Vám nie len že dodáme, ale bude vezmeme si na starosť aj Vaše vzdelávanie, informovanie o novinkách a trendoch vo Vašej oblasti priemyslu a hlavne Vaša ekonomická prevádzka!