Laserové svařování kovů

Laserové svařování kovů je metoda spojování materiálů, při které dochází k natavení obou svařovaných materiálů za pomoci laserového paprsku, ve většině případů bez použití přídavného materiálu. Metody kondukčního svařování se používají pro materiály do 1 mm, oproti tomu metoda Keyholese používá pro materiály až do 25 mm.

Metoda wobbling

Při metodě wobbling vzniká větší svarová lázeň, která umožňuje svařovat hrubší a širší materiály a pevnější svary. Také snižuje požadavky na přesnost přípravků. Pomocí této metody můžete vytvářet kontinuální a bodové svary.

Vyhodnocování parametrů svařování

Sledování, vyhodnocování a autokorekce parametrů laserového svařování pomocí systému LWM (Laser Welding Monitoring) zajišťuje 100% dokumentovatelnost a následnou kontrolu svarů. Systém detekuje změny parametrů svařování, odchylky ve svarovém spoji a chyby kontinuity svaru.

Detekují se vady dílů, jako jsou otřepy na okrajích svaru nebo nesprávná poloha dílu, stejně jako odchylky v hloubce svařování. Vyhodnocení probíhá v reálném čase, a proto systém dokáže okamžitě vyhodnotit OK a NOK svary.

Dále přináší možnost řízení více jednotek systémem LWM Master, čímž dosahuje značných úspor při parametrizaci procesu.

Vybrané realizace

V tomto projektu jsme úspěšně implementovali technologii laserového svařování pro svařování pohledových koncovek výfukové soustavy.

Máte zájem o naše služby?

Zakázková výroba

OEM řešení

Laserová bezpečnost

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.

Ke stažení