Laserové čištění & povrchová úprava

Laserové čištění je vysoce efektivním řešením pro odstranění nečistot z kovových a polymerních materiálů. Jedná se o ekonomickou a vysoce ekologickou alternativu v porovnání s konvenčními čisticími technologiemi, jako je chemické čištění, mechanické broušení, suchý led nebo ultrazvuk. Laserové čištění umožňuje precizní odstranění velmi odolných reziduí bez ovlivnění podkladového materiálu, díky technologii SurfaceCare pro garanci zachování kvality. Celkový proces je homogenní s vysokou opakovatelností, což prodlužuje provozní životnost čištěných povrchů.

Modifikace a příprava povrchů

Technologie selektivního odstraňování lakovaných a pokovených vrstev plně nahrazuje složité a zastaralé metody maskování, frézování a broušení. Neporovnatelně vylepšuje kvalitu zpracování finálního dílu. Proces není omezen jen 2D povrchem, ale je možné pracovat plně i v 3D prostoru a realizuje se s automatickou kontrolou polohy a kvality. To vše s opakovatelnosti až ±0,3 mm do velikosti 1200 x 1200 mm2 na jeden přechod.

Laserové odmašťování

Pomocí laseru je možné velmi účinně předpřipravit celou řadu kovových povrchů a zbavit je tak provozních olejů, mastnot a přirozeně vznikajících oxidačních vrstev. Čisticí lasery odmastí a kompletně očistí podkladový materiál před následnou úpravou lakováním, lepením, svařováním či dalšími typy spojování.

Laserové čištění svarů

Laserové technologie jsou ideální volbou pro čištění svarů, ať už na nerezových, hliníkových materiálech, nebo na uhlíkových ocelích. Dokážou spolehlivě odstranit silikáty, mastnoty, nežádoucí zabarvení, oxidické vrstvy a jiné nečistoty. Technologie nahrazuje konvenční metody chemické předúpravy pomocí H2SO4, louhování a mechanické úpravy kartáči nebo broušením. Vysoká rychlost až 400 mm/s a kvalita s minimálními energetickými a servisními náklady jsou jen dalšími pozitivními benefity, které tato technologie nabízí.​

Laserová čistění nosné techniky po procesu lakovaní a pokovení

Laser je plnohodnotnou CO2 neutrální a ekologickou náhradou vysokotlakého vodního mytí kovových nosičů a závěsové techniky v oblasti automobilového, plastikářského, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Proces je realizován kompletně bez užití rozpouštědel, odpadového hospodářství a s vysokou efektivitou čistění až 100 000 mm2/s bez sekundárních polutantů. ​

Laserové odstranění izolačních vrstev

Rychlé, přesné a definované odstranění izolačních vrstev vodičů (měď, hliník, …) pomocí laseru je plnohodnotnou, bezprašnou a ekologickou náhradou stávajícího procesu broušení. Metoda je vhodná i pro následný proces svařování nebo cínování bez potřeby mezioperací, jako jsou odmašťování nebo chemická předúprava.

Pro plastikářský průmysl nabízíme řešení laserový decoatinglaserový etchning.

Produkty a produktové platformy

Vario OEM

Plug&Play řešení laserového opracování pro integrátory

Hlavní vlastnosti a výhody

  • Bezkontaktní CO2 neutrální proces ​bez potřeby likvidace sekundárního odpadu
  • Nízké provozní náklady
  • Vysoká přesnost a opakovatelnost
  • Velmi nízké nároky na údržbu
  • Minimální nároky na prostor​
  • Lehká implementace na nový díl
  • Plně automatizovaný proces
  • Vysoká rychlost odstranění nečistot
  • Náhrada chemického procesu louhování, ultrazvuku​
  • Náhrada mechanických procesů broušení a kartáčování​

Vybrané realizace

Inline laserové čištění implementované přímo do lakovacího procesu jako náhrada chemické předúpravy před práškovým lakováním.

Máte zájem o naše služby?

Zakázková výroba

Laserová bezpečnost

Produktové platformy

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.

Ke stažení