Unikátní vzhled zadních světlometů díky laserovému decoatingu

Designové trendy se již po desetiletí promítají do modelových řad automobilů všech značek a stejně je tomu i při výrobě předních a zadních světlometů. Díky 3D laserovému decoatingu je možné nápady neustále vylepšovat a posouvat na vyšší úroveň. Tuto technologii dlouhodobě vyvíjí i společnost LASCAM, specialista na laserové systémy a optickou analýzu pro průmysl. Při realizaci projektu pro předního světového výrobce světel do automobilového průmyslu použila právě inovativní 3D decoating.

Laserový decoating, neboli 3D selektivní odstraňování pokovených vrstev, je moderní laserová technologie umožňující odstranění pokovené vrstvy s minimálním ovlivněním podkladového materiálu s přesností na setiny milimetru. Proces zachovává veškeré optické charakteristiky světlometu, snižuje náklady na výrobu a zkracuje její čas. Finální efekt při rozsvícení světla je naprosto unikátní.

Plně automatizované pracoviště

Cílem projektu bylo vytvoření robotizovaného pracoviště, kde se budou, bez nutnosti zásahu operátora, vytvářet pomocí laseru designové struktury na zadních světlometech jako náhrada stávající technologie maskování. Pro tyto účely jsme zákazníkovi navrhli a instalovali plně automatizovanou kompaktní laserovou buňku s finální optickou kontrolou pomocí neuronových sítí a separací OK/NOK dílů s plným navázáním do nadřazeného výrobního systému.

Jejím základem je 6-ti osý průmyslový robot, který nabere díl na paletce a přesune jej pod statickou laserovou hlavu. Laser následně odstraní tenkou kovovou vrstvu z pokovených plastových dílů, a to přesně v 98 definovaných plochách s opakovatelnou přesností ±0,03 mm. Laserový proces je vyladěný tak, aby nedošlo k teplotnímu ovlivnění ani poškození podkladového materiálu a byly tak zachovány veškeré požadované optické charakteristiky dílu.

Následně jsou plochy prosvíceny a kamerový systém na bázi neuronových sítí upevněný na robotu provede stoprocentní optickou kontrolu kvality. Před předáním hotového dílu ke kompletaci je výrobek ještě ofouknut ionizovaným vzduchem pro odstranění statického náboje z povrchu opracované vrstvy.

Hlavní přínosy

Díky této unikátní laserové technologii dokáže zákazník realizovat na světlometech takové designové vzory, které byli technologií maskování nerealizovatelné. realizovat na světlometech takové designové vzory, které byli technologií maskování nerealizovatelné. Celý proces se zároveň značně zrychlil (z 340 s na 110 s), a to při zachování požadované kvality a přesnosti na setiny milimetru v plochách až 900 x 680 mm2. Implementovaná technologie je navíc bezodpadová, a zákazník tak šetří další náklady na odpadové hospodářství. Významným benefitem je taktéž velké snížení karbonové stopy a emisí CO2 na jeden vyrobený díl, což jsou v dnešní době velmi ostře sledované výrobní parametry.

Vlastnosti a výhody řešení

  • Vytváření originálních designových struktur, které nelze realizovat stávajícími technologiemi
  • Odstranění pokovených vrstev z plastových dílů s vysokým kontrastem bez nutnosti maskování
  • Snížení výroby NOK dílů špatnou implementaci maskovacích přípravků
  • Docílení vysoké kvality odstranění vrstev bez teplotního ovlivnění a poškození základního materiálu
  • Přesnost kompletního procesu laserového opracování na setiny milimetru v plochách až 900 x 680 mm2
  • Snížení emisí CO2 a energetické náročnosti výroby, což vede k CO2 neutralitě
  • Významné zrychlení celého procesu z 340 s na 110 s