Laserová bezpečnost

Nabízíme komplexní služby v oblasti laserové bezpečnosti a legislativních povinností pro bezpečnou práci s lasery, zejména s ohledem na zdraví zaměstnanců a v souladu s mezinárodně platnými standardy. Kromě školení laserové bezpečnosti nabízíme také školení specificky zaměřené na údržbu a péči o laserové systémy nebo parametrizaci a optimalizaci. Pro více se podívejte zde.

Povinnost zajistit školení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s lasery v kategorii IIIb a IV vychází z nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně před neionizujícím zářením a je zákonem stanovenou povinností pro všechny zaměstnavatele.

Portfolio produktů a služeb

Školení laserové bezpečnosti

Vytvořili jsme vlastní komplexní školicí program pro oblast laserové bezpečnosti a legislativních povinností pro bezpečnou práci s lasery, abychom pomohli všem majitelům a operátorům laserových zařízení lépe pochopit vlastnosti laserů a minimalizovat rizika při práci s nimi. Absolventi školení obdrží osvědčení, které je opravňuje k práci s lasery IV. Třídy. Školení je připraveno na základě norem: EN 60825–1:2015; EN 207; ČSN 60825–4; Směrnice EU 2006/26/ES.

Posouzení rizik a osvědčení bezpečnosti

Poskytujeme audit rizik vašeho laserového pracoviště s ohledem na konkrétní aplikaci, doporučené materiály krytí a organizační opatření. Výsledkem je osvědčení, které prokazuje, že rizika na pracovišti byla minimalizována a jsou splněny technické, organizační a legislativní požadavky na BOZP. Dokument posuzuje i druhotná rizika, zohledňuje výpočty ozáření laserem, obsahuje doporučené materiály krytí laseru, evaluační protokol a zejména osvědčení o třídě laseru.

Školení zaměstnanců BOZP

Interaktivní školení pro správnou a bezpečnou práci s lasery v délce 5 hodin je zaměřené na legislativní povinnosti majitelů a operátorů, pochopení vlastností laseru a minimalizaci rizik. Probíhá zpravidla přímo na pracovišti, kde je kapacita omezena na 8 účastníků. Dozvíte se, které záření je nebezpečné pro kůži a oči, co je to sekundární záření, jak předcházet rizikům a více o správném výběru ochranných brýlí. Absolventi obdrží osvědčení, které je opravňuje k práci s lasery IV. třídy.

Ochranné pomůcky

Víte, že velká část operátorů používá brýle, které nechrání před laserovým zářením a vystavují se riziku poškození zraku? Ochranné brýle jsou zpravidla individuální pro každý typ laseru a chrání před specifickým spektrem vlnových délek. Dále nabízíme například ochranné zástěny a absorpční filtry certifikované dle evropských standardů.

Posouzení druhotných rizik

Eliminace druhotných rizik na laserovém pracovišti, která mohou být mnohem závažnější, než rizika samotného laseru. Často se jedná o karcinogenní spaliny vznikající při většině procesů nebo dlouhodobé sekundární záření, které se vyskytuje mimo hlavní laserový svazek, a proto jim často nebývá věnována pozornost.

Průvodce legislativou pro integrátory

Konzultace ochrany před laserovým zářením v oblasti potřebných konstrukčních prvků krycích materiálů.

Návrhy na aktivní ochranné prvky pro bezpečný provoz.

Máte zájem o naše školení?

Neváhejte a kontaktujte nás.

Zákazková výroba

Servis

Poradenství a školení

Ke stažení