Laserový decoating

Laserový decoating je progresivní laserová metoda pro odstraňování nalakovaných a pokovených vrstev interiérových a exteriérových dílů s cílem vytvořit pohledovou 2D nebo 3D grafiku. Díky vysokému rozlišení od 20 µm a vysoké opakovatelnosti do 50 µm, je možné dosáhnout nejrůznějších požadavků grafického designu při tvorbě log, vzorů a textu. Široké uplatnění nachází v oblasti výroby světlometů, dekorativní elektroniky, a to zejména díky úspoře spotřebního materiálu, jako jsou maskovací přípravky a pásky.

Tvorba pohledových vzorů

Technologie díky své přesnosti a rozlišení umožnuje tvorbu nejjemnějších detailů a dává grafickému designu volnou ruku při tvorbě. Na obrázku je možné vidět tzv. H pattern (šířka čáry je pouhých 0,2 mm), který vznikl selektivním odstraněním černé pokovené vrstvy světlometu. Jelikož tato technologie prakticky neovlivňuje podkladový materiál (polymer), nevznikají v těle světlometů žádné defekty, které by narušovaly průsvit lampy.

Velkoplošný decoating

Přesné laserové opracování lze využít při výrobě velkých a tvarově složitých dílů. Aplikací 3D laserového decoatingu je možné odstraněním kovové vrstvy odhalit červený podkladový polykarbonát zadního světlometu, čímž vznikne unikátní polygonální efekt v celém prostoru dílu širokého přibližně 600 mm. Proces zachovává veškeré optické charakteristiky světlometu, snižuje náklady na výrobu, zkracuje její čas a především nahrazuje nespolehlivý proces maskovaní, kterým mnohdy není možné dosáhnout komplexních grafických požadavků.

Tvorba log

Laserový decoating není limitován použitým podkladovým materiálem, proto je bez problému možné použít technologii i na neprůhledné polymery. Individuální parametrizací pro jednotlivé grafické objekty lze precizně nastavit laserový proces a kompenzovat tak nepřesnosti výroby samotného dílu, mezi které patří například nehomogenní tloušťka pokovené vrstvy. Výsledkem je logo s homogenním průběhem kontrastu v jeho celém rozsahu.

Doplňkové služby

Pro aplikaci laserového decoatingu nabízíme standardizovanou kompaktní buňku Vario Compact s manuálním zakládáním s vnitřními rozměry 1500 x 1000 x 500 mm a možností implementace až 4 os, nebo také kamerovou analýzu vyznačeného objektu s verifikací jeho pozice.

Vybrané realizace

Projekt realizovaný pro předního výrobce světlometu Plastic Omnium, kde hlavní požadavek byl na vysokou přesnost a opakovatelnost procesu.

Vzor předního i zadního světla je vytvořen špičkovou technologií 3D laserového selektivního decoatingu, která odstraní kovovou vrstvu s minimálním ovlivněním podkladového materiálu.

Máte zájem o naše služby?

OEM řešení

Laserová bezpečnost

Související produkt

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.

Ke stažení