Laserový etching

Laserový etching, neboli leptání, je unikátní technologie pro úpravu povrchů, na kterých je nanesena silná vrstva nebo více než jedna základní vrstva. Použitím vhodného laseru dojde k hloubkovému a selektivnímu odstranění nanesených vrstev s cílem změny fyzikálních vlastností povrchu, mezi které patří například průhlednost nebo elektrická vodivost. Tímto se proces etchingu liší od procesu decoatingu, přičemž stále umožňuje tvorbu grafiky pro designové účely. Široké uplatnění nachází v oblasti výroby interiérových plastů s funkčním povrchem, který je základem pro dotykové panely, výplně dveřních prostor a dekorativní výplně kokpitu.

Kapacitní senzorika

Technologie umožňuje odstraňování vrstev ve vysokém rozlišení, díky tomu je možné produkovat nejen funkční, ale i pohledovou grafiku. V tomto ohledu je tedy podobná laserovému decoatingu. Zásadním rozdílem laserového etchingu je, že dochází k hloubkovému odstranění nanesených vrstev. Pokud dojde k aplikaci vhodných, například dielektrických vrstev, je možné modifikovat elektrickou vodivost povrchu dílu a laserem opracovanou oblast využít jako kapacitní tlačítko.

Průhledné technologické značení

Laserový etching je dále možné využít pro hloubkové odpaření povrchové části materiálu, díky čemuž je možné změnit morfologii povrchu dílu bez změny jeho textury a barvy. Tento jev je využíván při tvorbě technologických značek, mezi které patří sériová a produktová čísla, nebo jiná symbolika na pohledových částech průhledných dílů. Jelikož v oblasti zásahu laseru dochází ke změně tvaru povrchu dílu, je text možné vidět pouze při korektním nasvícení a za běžných okolností ho spotřebitel pouze těžce zaznamená.

Úspora nákladů a ekologie

Technologie laserového etchingu je těžce nahraditelná konvenčními leptacími technologiemi. Vhodné náhrady jsou především za použití nebezpečného spotřebního materiálu (kyseliny). Výroba laserovým leptáním je navíc jednokroková, přesnější, nevyžaduje žádnou úpravu dílu před nebo po aplikaci laseru a nevyžaduje další vstupy. Díky těmto výhodám technologie účinně snižuje celkové náklady na výrobu a její cyklový čas. Jedná se o ekologičtější řešení, které lze snadno integrovat do stávající výroby.

Doplňkové služby

Laserový etching je možné použít pro různé barvy, laky a kovové vrstvy v nejrůznějších kombinacích. Proces odstranění je zcela bez narušení podkladového materiálu.

Pro tuto technologii nabízíme standardizovanou kompaktní buňku Vario Compact s manuálním zakládáním s vnitřními rozměry 1500 x 1000 x 500 mm a možností implementace až 4 os. Nadstavbou je dále kamerová analýza vyznačeného dílu s verifikací jeho pozice.

Vybrané realizace

Selektivní laserové odstranění multivrstvého nástřiku bez porušení podkladového materiálu

Máte zájem o naše služby?

OEM řešení

Laserová bezpečnost

Související produkt

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.

Ke stažení