eMobilita & Baterie

Rozvoj elektromobility přináší postupné změny v automobilovém průmyslu. Zavádějí se technologie, jako je laserové svařování bateriových článků a laserová příprava povrchů před svařováním či lepením. Jsme dlouhodobým partnerem mnoha projektů v této oblasti.​

Laserové čištění

Laserové čištění zajišťuje bezkontaktní odstranění nečistot bez poškození povrchu a tepelného ovlivnění základního materiálů. Proces je zároveň ekologický a šetrný k životnímu prostředí, což posouvá společnosti k CO2 neutralitě.

Výroba elektromobilů vyžaduje kvalitní a spolehlivé zatěsnění dílů pomocí lepení. Laserové čištění v tomto ohledu přináší ideální řešení. Jedním z příkladů je laserové odstraňování plastových přetoků na hřídeli elektromotoru před zatěsněním proti úniku maziva, které můžete vidět na obrázku vpravo.

Laserové čištění jako náhrada maskování

Na obrázku vlevo je vidět definované odstranění KTL lakování bez poškození zinkové protikorozní ochranné vrstvy. Takto dokáže laserové čištění dokonale nahradit časově náročný proces maskování a připravit kryty baterií k dalšímu zpracování, kde je nutný vysoce vodivý spoj.

Laserové svařování busbarů

Laserové svařování zajišťuje minimální teplotní zatížení materiálů. Spolu s použitím 2D skenovacích systémů je možné zajistit vysoký počet svarů (svařování bloků baterií) s relativně komplexními svařovacími trajektoriemi za velice krátký čas.

Požadavky na stále vyšší dojezd, efektivitu a bezpečnost elektromobilů s sebou přináší nutnost spojovat jednotlivé bateriové články vysoce elektricky i tepelně vodivými materiály, jako jsou hliník nebo měď, které mají zároveň velkou tloušťku (až 8 mm). Laserové svařování v tomto ohledu přináší velmi robustní a opakovatelné spojení díky koncentraci velkého množství energie na velice malou plochu. Jeden z příkladů je uveden na obrázku, kde probíhá laserové svařování 2 mm hliníkových busbarů na prizmatické články.

Laserové svařování kontaktů

Laser nahrazuje konvenční metody ultrazvukového a odporového svařování. To platí především pro tenkostěnné niklové, ocelové, hliníkové a měděné propojky bateriových článků, jako je svařování 0,25 mm propojek na cylindrické články.

Více informací o laserovém svařování naleznete zde.

Máte zájem o naše služby?

Zakázková výroba

OEM řešení

Laserová bezpečnost

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.