Řezání plastových lakovaných dílů

V mnoha případech již konvenční technologie opracování nevyhovují požadavkům koncových uživatelů, a proto lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Laserové řezání finálních pohledových dílu s povrchovou úpravou lakování včetně barvy je velice citlivé na finální kvalitu a přesnost procesu.

Jelikož je při opracování pohledových dílů kladen silný důraz na finální kvalitu, je nutné dát často i velký a finančně nákladný díl do scrapu v případě jakýchkoliv negativních interakcí. Laserová technologie Lastic je plnohodnotně vyvinuta pro tyto účely a již sériově nasazena ve výrobě.

Laserové technologie kompletně nahradí proces mechanického frézování bez mikro zalamování povrchu a potřeby následného broušení. Navíc je zcela bez emise prachu a vysokého hluku na pracovišti. Integrace laseru přináší mnoho výhod a je vhodná pro vyřezávání otvorů pro senzory, kamery a další.

Velmi přesný a rychlý proces zajišťuje ostrou hranu dílu po ořezu bez narušení finální barvy a podřezů, které mají negativní vliv na další instalaci periferií.

Proces je zcela bezkontaktní bez zanesení tepla a ovlivnění finální kvality barvy s opakovatelnou přesností ±0,5mm a rychlostí řezu až 180 mm/s. Jedná se o kompetentní náhradu za proces stříhání, vysekávání nebo frézování.

Vybrané realizace

Velkoformátový ořez lakovaných nárazníků

Máte zájem o naše služby?

OEM řešení

Laserová bezpečnost

Produktové platformy

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.

Ke stažení