Řezání plastových lakovaných dílů

Laserové řezání již nalakovaných dílů s sebou nese řadu výhod, primárně v procesu samotného lakování. Zpracování dílu frézováním nebo vrtáním před jeho nalakováním přináší řadu rizik, primárně znečištění dílu šponami nebo prachem, které by mohlo proces lakování znehodnotit. Naopak pokud dochází k vrtání nebo frézování až po lakování, může dojít k mechanickému poškození lakované vrstvy. Laserové řezání je bezkontaktní proces, který je možné bez problémů aplikovat, a díky tomu výše zmíněná rizika odpadají.

Robotizované řezání

Jelikož většina exteriérových lakovaných dílů je vyráběná na bázi polypropylenu s černým barvivem, je právě díky barvivu možné díly opracovávat pomocí NIR laseru. Aplikace NIR laseru o výkonu až 8 kW umožňuje jednoduchou robotizaci procesu, díky čemu je možné opracovávat i nadrozměrné díly ve vysoké přesnosti ±0,5 mm a rychlosti do 200 mm/s. To vše samozřejmě v plném 3D režimu.

Velmi přesný a rychlý proces zajišťuje ostrou hranu dílu po řezání bez nežádoucího poškození barvy a podřezů, které mají negativní vliv na instalaci dalších periferií. Laserový proces je zcela bezkontaktní, bez zanesení tepla do materiálu a bez ovlivnění finální kvality povrchové úpravy dílu.

Náhrada konvenčních technologií

Při opracování pohledových dílů je kladen silný důraz na koncovou kvalitu, a proto je nutné v případě jakýchkoliv funkčních či kosmetických vad často i velký a finančně nákladný díl vyřadit. Laserové technologie kompletně nahrazují proces mechanického frézování. Odstraní tak problémy, jako jsou mikro zalamování povrchu, potřeby následného broušení a chyby v lakovacím procesu. Integrace laseru přináší mnoho benefitů a je vhodná pro vyřezávání otvorů pro senzory, kamery, tažná zařízení a další.

Vybrané realizace

Velkoformátový ořez lakovaných nárazníků

Máte zájem o naše služby?

OEM řešení

Laserová bezpečnost

Produktové platformy

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.

Ke stažení