Velkoformátové laserové řezaní plastů

Velkoformátové laserové řezání je technologie, která nachází obrovské uplatnění díky své možnosti opracovávat díly o rozměru až 1090 x 1000 mm2 v případě stacionárních laserových systémů, u robotizované aplikace je rozměr dílu limitován pouze dosahem robota. Technologie nachází uplatnění v aplikacích pro řezání a vrtání sendvičových střešních a dveřních výplní (tzv. tapecírů), dílů z kompozitních materiálů s polymerní matricí, koberečků, výztuží zavazadlového prostoru nebo kompletních přístrojových desek.

Řezání nadrozměrných dílů

Za použití optiky s proměnlivým ohniskem je možné dosáhnout velkých zorných polí skenovacích systémů, čehož je možné využít při opracování dílů až o rozměru 1090 mm x 1000 mm. Do tohoto rozměru typicky spadají dveřní výplně a tapecíry, které je možné jednokrokově opracovat. Je tedy možné vrtat nebo řezat například technologické otvory pro montáž reproduktorů nebo samotného dílu.

Robotizované aplikace

V případě aplikace laserové technologie za pomoci robotického ramena nedochází k limitaci rozměrů dílu. Použitím standardního robota s dosahem přibližně 2 m lze zpracovat díly o nejdelším rozměru až 2500 mm. Při vhodném přípravkování je navíc možné dodržet vysokou opakovatelnost procesu s relativní pozicí řezaných objektů ±0,5 mm a průjezdovou přesností 0,15 mm. Jedná se o kompetentní náhradu za proces stříhání, vysekávání a frézování.

Vysoká kvalita řezání

Sendviče, kterými jsou kůže/plast, plast/plast, pryž/plast, NFPP/kobercovina/pěna v různých kombinacích a tloušťkách jsou organickými materiály. Této vlastnosti je možné s výhodou využít a dané materiály řezat za použití FIR laseru. Vysoká efektivita laserového procesu zabezpečuje řezání s rychlostí na úrovni až 250 mm/s společně s optimální kvalitou v místě řezu. Po opracování laserem si totiž materiály v místě řezu zachovávají své mechanické a vizuální vlastnosti, jako jsou barva, pružnost, textura nebo čistota.

Vybrané realizace

Velkoformátový ořez dílů interiérových dveřních výplní z procesu back injection mouldingu přímo navazující na proces lisování bez potřeby zásahu  obsluhy.

Máte zájem o naše služby?

OEM řešení

Laserová bezpečnost

Produktové platformy

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.

Ke stažení