Ruční laserové čištění velkoformátových tvářecích nástrojů mobilní jednotkou SPYRE

Průmyslové čištění se stále vyvíjí a inovuje. Jednou z nejmodernějších metod v tomto oboru je čištění laserem. Je neškodné pro životní prostředí, má široké uplatnění v mnoha odvětvích a dosahuje precizních a efektivních výsledků. Tuto technologii si vybral i náš zákazník, významný výrobce stropních čalounění automobilů, jako náhradu za čištění suchým ledem, pískováním, tlakovou vodou a chemikáliemi. Již několik let proto využívá k čištění velkoformátových tvářecích nástrojů naši mobilní laserovou jednotku SPYRE 500.

Jak funguje proces laserového čištění?

Při čistění laserem jsou z povrchu materiálu odstraněna všechna znečištění (jako například zbytky zpracovávaného materiálu, separátory, provozní mastnoty apod.), kterých se ve většině případů zbavíte pouze kombinací několika různých čisticích metod. Jednou z největších výhod použití laseru je, že celý proces čištění laserem probíhá bez porušení nebo tepelného ovlivnění podkladové vrstvy materiálu. Parametry nastavení laseru mohou být velmi jednoduše a intuitivně přizpůsobeny geometrii čištěné části. Díky tomu lze odstranit nečistoty nebo čistit vrstvy jak lokálně, tak i na velkých plochách, a to ve vnitřních i venkovních pracovních podmínkách.

Efektivní náhrada konvenčních způsobů čištění

Cílem našeho projektu bylo nahradit neefektivní, nákladné, velmi hlučné a neekologické čištění suchým ledem a chemikáliemi. Těmi zákazník pracně odstraňoval zbytky separátoru, povrchovou rez a další provozní nečistoty z velkoformátových tvářecích nástrojů pro lisování vnitřního stropního čalounění osobních a nákladních automobilů. Technologie byla finančně velice nákladná, časově neefektivní, neekologická z důvodu generování velkého množství odpadu a zdravotně škodlivá pro pracovníky nástrojárny.

Proto byla na přání zákazníka provedena hloubková analýza procesu a testování přímo ve výrobních prostorách a jako nejvhodnější řešení doporučena námi vyvinutá a vyráběná mobilní čisticí jednotka SPYRE s vhodnou optikou a výkonem 500 W. Systém byl následně doplněn o balancér s na míru upraveným uchycením a pojezdovými kolečky pro snazší manipulaci s laserovou hlavou po povrchu tvářecího nástroje – formy.

Mobilní laserové čisticí jednotky SPYRE jsou ideálním řešením v mnoha případech průmyslového laserového čištění. Systém využívá technologii laserové ablace pomocí velmi krátkých pulzů s vysokým špičkovým výkonem. Laserový paprsek působí přímo na nečistoty a odstraňuje je prostřednictvím tepelné roztažnosti nečistoty na substrátu vlivem vnesení vysoké energie, čímž se nečistota prakticky ”odstřelí” od podkladu a minimalizuje se tak riziko poškození povrchu. Systém umožňuje přesné nastavení parametrů laserového paprsku, jako je intenzita energie, frekvence a velikost spotu. Díky tomu lze dosáhnout optimálního čištění různých druhů nečistot a povrchů a minimalizovat tak potřebu ručního dočišťování. SPYRE je navržený jako prakticky bezúdržbové zařízení, které lze jednoduše a okamžitě používat.

Hlavní přínosy projektu

Úspěšnou integrací mobilního čisticího laserového systému SPYRE do provozu došlo ke značné úspoře nákladů oproti původní technologii čištění. Kompletně odpadl velmi nákladný nákup spotřebních materiálů (suchý led, chemie, stlačený vzduch), jejich skladování a následná likvidace odpadu po čištění. Zákazník za směnu vyčistí dvakrát více tvářecích nástrojů s pouze jedním operátorem namísto dosavadních dvou. Rovněž se rapidně snížila vysoká hlučnost procesu čištění suchým ledem. V neposlední řadě, díky použití technologie laserového čištění, nedochází k odebírání materiálu a s tím spojeným poškozováním tvářecího nástroje, což zaručuje prodloužení jeho celkové životnosti i servisních cyklů.

Vlastnosti a výhody řešení:

  • Snížení doby čištění na polovinu oproti původní technologii
  • Snížení počtu operátorů na směně – nyní jeden místo dosavadních dvou
  • Nulové náklady na nákup spotřebního materiálu a jeho skladování
  • Bez likvidace nebezpečného odpadu z chemického čištění
  • Redukce hluku na pracovišti
  • Eliminace poškození tvářecího nástroje během čištění, a tedy prodloužení jeho životnosti i servisních cyklů
  • Nabízí možnost čištění jak studených, tak horkých forem přímo v lisu nebo v nástrojárně