Laserová aditivní výroba

Laserová aditivní výroba (tzv. laser additive manufacturing, LAM) je konstruování kovového 3D objektu z digitálního 3D modelu pomocí laserové depozice. Specializujeme se na LAM s použitím kovového drátu a/nebo s nanášením prášku pomocí robotizovaných laserových systémů o výkonu několika kilowattů fungující na softwarové platformě Siemens NX. Tyto systémy umožňují výrobu dílů až v 9 osách a díky laseru s 4 nezávislými optickými výstupy je možné po čas procesu výroby volně měnit výrobní nástroje, tedy i metody nanášení kovového materiálu.

Koaxiální navařování

Koaxiální laserové navařovaní je proces, kde laserový paprsek nabývá tvaru mezikruží, do středu kterého se pomocí trysky vsouvá navařovací drát. Tato geometrie laserového LAM procesu má rotační symetrii, a proto je možné navařovat ve všech směrech plochy se stejnými vlastnostmi laserového procesu, bez potřeby komplexní manipulace obrobku za pomoci například rotačního stolu. Díky unikátnímu systému Precitec Coaxprinter s koaxiálním podáváním drátu, dokážeme vyladit proces nanášení na rychlost až 3 m/min. Vše se zachováním vysoké přesnosti a homogenity procesu v celém pracovním poli (1x1x1 m3) robotického ramene, což umožňuje výrobu velkých, přesných a homogenních dílů.

Navařování kovového prášku

Navařování kovového prášku je jedna z dalších metod laserové aditivní výroby, kdy budování objektu probíhá prskáním prášku na podklad. Tento podklad je kontinuálně ozařován laserovým zářením, a tedy dojde k přivaření prášku na povrch podkladu. Technologie má opět rotační symetrii a je tedy možné navařovat ve všech směrech, a to i na nakloněných plochách. Nespornou výhodou této metody je taky možnost kombinace navařovacích prášků a tím tvorba různých slitin, ze kterých je výsledný produkt vyroben. Je tedy vhodnou alternativou pro materiálový výzkum a vývoj.

Široké spektrum aplikací

Velký výběr materiálů používaných pro laserovou aditivní výrobu umožňuje uživateli realizovat nejrůznější procesy, jako je povrchová úprava materiálů nebo oprava výrobků. Technologie laser additive manufacturing dále přináší snížení nákladů a času potřebných pro design výrobků, obzvláště pak takových, kdy konvenční výroba prototypů je nákladná nebo velice obtížná. Typickými příklady jsou produkty s kavitami, lodní šrouby nebo vrtule.

Naše portfolio zahrnuje standardizovanou jednoúčelovou buňku Vario s manuálním i automatizovaným zakládáním dílu.

Vybrané realizace

Úspěšně jsme implementovali robotickou buňku LAM do výroby Průmyslu 4.0., která je v současné době ve vývoji v CIIRK, ČVUT.

Máte zájem o naše služby?

Zakázková výroba

OEM řešení

Laserová bezpečnost

Produktové platformy

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.

Ke stažení