Studie proveditelnosti

Věnujeme se důkladnému zkoumání technologických aspektů, které zajistí úspěch vašeho projektu.

Studie proveditelnosti je klíčovým krokem při plánování a realizaci inovačních technologických projektů. Prvotní analýza nám pomáhá posoudit, zda je navrhované řešení reálně proveditelné a zda přináší přidanou hodnotu našim zákazníkům.

Pečlivě analyzujeme zadání a cíle spojené s technologickým procesem, zejména v kontextu konkrétního výrobku. Identifikujeme problematické oblasti a hledáme optimální řešení.

Spolupráce napříč celým vývojem řešení

Doprovázíme naše zákazníky během celého procesu. Začínáme testováním, protože každý krok je pro nás jedinečný, stejně jako jsou naše laserové technologie. Po jasném formulování zadání přebíráme potřebné díly k opracování. Následně vyvíjíme laserovou aplikaci na daných fyzických vzorcích a naše týmy pečlivě vytvářejí prototypové kusy.

V případě, že máme dostatek znalostí a zkušeností s daným produktem, využíváme osvědčené postupy a předchozí úspěchy. Když se setkáme s unikátním projektem, provádíme jedinečnou studii proveditelnosti. Jedná se o menší projekt s klientem, který potřebuje čas a intenzivní spolupráci. Při řešení komplexních úkolů s vyšší časovou náročností a součinností více technologií, včetně přípravkování, využití laserů a robotů, uplatňujeme individuální přístup pro dosáhnutí optimálních výsledků.

Proč zajistit studii proveditelnosti?

  • Řešení na míru dle požadavků
  • Opracování fyzických dílů
  • Dodání prototypových kusů
  • Posouzení technické a provozní proveditelnosti
  • Zpráva o proveditelnosti
  • Návrh technologického řešení
  • Předpokládané náklady na implementaci

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte a kontaktujte nás.

Poradenství a školení

Servis

Laserová bezpečnost

Ke stažení