Zdravotnictví

Laser představuje velmi silný nástroj v oblasti výroby, verifikace a traceability medicínských a farmaceutických prostředků. Obrovské výhody plynou zejména v oblasti minimálního termického ovlivnění, degradace a vysoké opakovatelnosti procesu s přesností 0,02 mm/s s automatickou kontrolou polohy a kvality.

Vrtání katetrů

Technologie ultra fast laserů s délkou pulzu v rozmezí jednotek pikosekund až stovek femtosekund, dovoluje opracovat veškeré typy polymerních materiálů využívaných na trhu. Integrací laserů do zařízení Vario zabezpečujeme maximální opakovatelnost, vysokou přesnost až ±0,02 mm. Samozřejmostí je minimální tepelné ovlivnění, které umožňuje vrtat katetry s tloušťkou stěny od 0,1 mm a průměrem díry od 80 µm.

Zařezávání styletů (micro trimming)

Ořezávaní fillerů jehel a epidurálních katetrů pomocí laserové technologie (tzv. micro trimming) řeší problémy s tažením materiálu a jeho deformací. Integrovaná výstupní kontrola eliminuje NOK kusy a zvyšuje produktivitu výroby s vysokou bezpečností a opakovatelností procesu.

Mikrořezání polymerů

Laserové mikrořezání umožňuje opracovat i tenkostěnné polymery bez propadu materiálu pomocí laseru s krátkou délkou pulzu o nižších vlnových délkách 532 nm nebo 355 nm. Vše s minimálními požadavky na stabilitu tloušťky stěny s možností zpětné verifikace kvality a prořezu.

Mikrosvařování kovů

Laserový paprsek umožňuje provádět velmi přesné svařování drobných komponentů, jako jsou výplně, katetry a jiné podobné nástroje o velikosti od 0,02 mm. Pomocí kamerové verifikace polohy můžeme selektivně nastavit mikropolohu laserového paprsku bez nutnosti adjustace polohovadla. Na obrázku vlevo můžete vidět svařený konec.

Máte zájem o naše služby?

Zákazková výroba

Servisní smlouvy

Laserová bezpečnost

Případové studie

Přečtěte si o našich laserových aplikacích, které jsme realizovali nebo vyvíjeli pro průmyslové společnosti.