Svařování plastů.

LASCAM systems / Svařování plastů

Svařování plastů

Spojování polymerních materiálů má v automobilovém a medicínském odvětví široké možnosti použití. Naše zařízení pracují s různými svařovacími procesy a jsou konstruované jak na jednoduché svary, tak i složité 3D geometrie. Díky tomu vznikají vysoce kvalitní plastové komponenty, které splňují nejvyšší požadavky pro bezpečnost a vzhled.

Lasery posouvají kvalitu svařování na novou úroveň – zabezpečují hermetičnost, homogenitu sváru a šetří značnou část materiálu potřebného při použití konvenčních metod. Laserové svařování plastů je progresivní proces se třemi hlavními výhodami – hospodárností, technologickou nadřazeností a zaručenou opakovatelnou kvalitou. 

Další výhodou laserového svařování je korekce během procesu, která eliminuje možné odmítnutí. Změny vlastností materiálu související s předběžným zpracováním, jsou rychle zaznamenány a vadné součásti vyřazeny z výrobního procesu.

V LASCAM jsme navíc vyvinuli speciální zkušební postupy monitorování procesu pro potvrzení kvality spojení.

svarování plastů

Portfolio produktů

shutterstock_748819156-01
SYSTÉMY PRO BODOVÉ A KONTINUÁLNÍ VELKOPLOŠNÉ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Čisté, spolehlivé, pevné, rychlé a flexibilní sváry kompozitních výlisků používaných v automotive.

Díky laserovým systémům pro svařování plastů vytvořit bezpečné a hermeticky uzavřené spoje – bez (chemických) přísad, bez cizích těles nebo kontaminace částic s minimálním mechanickým zatížením

 

Nahoru