Lasery pro kalení

Lasery pro kaleníJedním z moderních a časově velmi efektivních procesů povrchových úprav je povrchové kalení laserem. Hlavní výhodou laserového kalení je rychlost celého kalicího procesu, kdy laserový svazek zahřeje povrch materiálu pouze do určité hloubky a při posunu svazku po trajektorii je povrch automaticky chlazen okolním materiálem tzv. samovolným chlazením. Díky malému tepelnému ovlivnění zůstávají deformace povrchu i objektu nepatrné a její náklady na odstranění jsou minimální či úplně odpadají. Čím větší hloubka prokalení, tím větší musí být okolní objem, aby došlo k včasnému odvodu tepla. V jiném případě je potřeba aditivní chlazení.

Kalení laserem

Pro kalení se používají Nd:YAG lasery, vláknové lasery a v poslední době také vysoce výkonné diodové lasery. Ve spojení s 3D robotickými systémy lze kalit i parciálně, tj. na vybraných plochách či plošných trajektoriích bez tepelného ovlivnění okolního materiálu, a to i na složitých 3D modelech. Laserové kalení si získává obliku díky jednoduché programovatelnosti zejména při povrchové úpravě mechanických nástrojů jako jsou nože, střižnice, ozubená kola, lisovací formy atd.

Výhody povrchového kalení:

  • malá prostorová náročnost systému
  • vzhledem k rychlosti procesu rychlá návratnost investice
  • nízké tepelné ovlivnění okolního materiálu
  • minimální deformace/trhliny
  • parciální kalení
  • kalení litin
  • nahrazení cementace a nitridace laserovým kalením
  • nízká energetická náročnost
  • jednoduchá integrace
  • ekologický provoz

Více zajímavých videí naleznete zde.