Vzdělávání.

LASCAM systems / Servis a služby / Vzdělávání

Vzdělávání 

Odborné školení Vám umožní naplno využívat potencionálu Vašich zařízení a vždy rychle a flexibilně reagovat na přání a potřeby svých zákazníků. ​ Široká nabídka našich školení je vhodná jak pro obsluhu zařízení, tak pro vedoucí orgány.

Abychom Vám pomohli zajistit co nejefektivnější výrobu bez nečekaných výpadků a s tím spojených nákladů, nabízíme také školení na bezpečnou údržbu a obsluhu zařízení.​​

Veškerá školení probíhají přímo u Vás nebo v našem školícím centru v Praze, přičemž po ukončení získají účastníci školení certifikát o jeho úspěšném absolvování.

Naše školení:

Školení laserové bezpečnosti

Interaktivní školení na správnou a bezpečnou práci s lasery zaměřené na legislativní povinnosti majitelů a operátorů, pochopení vlastností laseru a minimalizaci rizik. Školení probíhá zpravidla přímo na pracovišti, kapacita je omezena na 8 účastníků.

Dozvíte se například, které záření je nebezpečné pro kůži a oči, co je to sekundární záření, jak předcházet rizikům a jak si vybrat správné ochranné brýle.

Obsah:
 • Fyzikální teorie laseru
 • Seznámení s legislativou (NV 291/2015)
 • třídy laserů a jejich příklady (I, II, III, IV + podtřídy)
 • EN 60825-1 + EN 60825-4
 • Rizika spojená s lasery
 • Ochrana před laserovým zářením
 • Povinnosti
  • inspektora bezpečnosti laseru
  • majitele laserového zařízení
  • zaškolených osob
 • Účinky laseru z lékařského hlediska
 • Bezpečnost a ochranné pomůcky (EN207)
Absolventi obdrží osvědčení, které je opravňuje k práci s lasery IV. třídy.

Průmyslové lasery, použití v praxi, péče o lasery

Rádi Vás provedeme světem laserů a jejich použitím v praxi. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky se základními principy laseru, typy laserů, správou údržbou a laserovou bezpečností.  
Obsah:
 • Co je to laser a jeho fyzikální principy 
 • Optické vlastnosti laserového paprsku
 • Typy laserů 
 • Použití  laseru v průmyslové praxi
 • Laserová bezpečnost 
 • Správná péče a běžná údržba 
Část školení je zaměřena přímo na Vaši konkrétní aplikaci.

Údržba a péče o laserové systémy a jejich periferie

Naučíme Vás jak správně pečovat o vaše zařízení. Zanedbání běžné údržby je příčinou až 90 procent závad a poruch.  Školení je důležité pro dlouhodobé a efektivní využívání technologie. Vaši technici budou schopni sami snadno a rychle rozpoznat provozní závady a v drtivé většině případů je opravit na místě bez nákladných odstávek výroby. 
Obsah:
 • Údržba zařízení 
 • Principy laserové bezpečnosti 
 • Praktické ukázky na vašem zařízení a periferiích 
Odladění technologie on-site

Nejste spokojeni s kvalitou opracování?  Chcete změnit parametry procesu na jiný výrobek? Zavádíte novou výrobu? 

Poradíme Vám, jak nastavit a optimalizovat Vaše nové nebo již integrované laserové systémy, díky čemuž dosáhnete zvýšení efektivity procesu, zvýšení rychlosti výrobního taktu a snížení energetické náročnosti.

Obsah:
 • Parametrizace a optimalizace procesu
 • Zaškolení operátorů 
 • Laserová bezpečnost
 • Běžná péče a údržba zařízení
Pro pokročilé technology – parametrizace a optimalizace metodiky procesu, software

Máte dodanou funkční laserovou technologii, ale nerozumíte jak laserový proces funguje nebo jak pracuje Váš software? Potřebujete poznat metodiku, jak proces nastavit na i na jiné typy materiálů? Nabízíme Vám doškolení ze seznamu námi podporovaných SW nebo s vaším programátorem nastavíme metodiku procesu pro danou aplikaci. 
Obsah:
 • Doškolíme Vás v programech: SamLightWinMark, Marca, WeldMarkLaserDESK
 • Zpracujeme s Vámi nestandardní formáty dat
 • Naučíme vás jak nastavit časování pulzních laserů, které zvyšuje kvalitu a přesnost laserového procesu
 • Nastavení více vrstvých programů s rozdílnými parametry
 • Pomůžeme s nastavením metodiky laserového procesu pro značení, gravírování, svařování, řezání a jiné aplikace
 • Naučíme Vás, jak k danému laserovému procesu přistupovat a vysvětlíme vám princip fungování procesu
 • Školení pro principy laserového procesu pro 3D trajektorie (laserové svařování, řezání)
Aktuálně vypsaná školení naleznete zde nebo nás kontaktujte pro více informací.
Nahoru