Laserová bezpečnost.

Laserová bezpečnost

LASCAM nabízí komplexní služby v oblasti laserové bezpečnosti a legislativních povinností pro bezpečnou práci s lasery, zejména s ohledem na zdraví zaměstnanců a v souladu s mezinárodně platnými standardy.

shutterstock_748819156-01

SPECIALISTÉ NA LASEROVOU BEZPEČNOST

Disponujeme letitými zkušenostmi a know-how v oblasti laserových zařízení pro vědu a průmysl. Naši školitelé jsou specialisté v oboru laserové bezpečnosti a absolvovali řadu školení v mezinárodních organizacích zaměřených na školení laserové bezpečnosti a posuzování laserových rizik.

WEBINÁŘ: ÚVOD DO LASEROVÉ BEZPEČNOSTI

Aktuálně vypsané termíny naleznete zde.

VÍTE, ŽE … ?

Legislativa vlády ČR jednoznačně nařizuje plnit stanovené podmínky pro bezpečný provoz laserů. Tyto požadavky vycházejí ze směrnic EU, mezinárodně uznávaných norem CEN a opírají se o ně některé standardy ISO. Neplnění požadavků na BOZP s lasery může vést k zastavení provozu a pokutě do výše 2 mil. korun.

Poskytnout školení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) je zákonem stanovená povinnost pro všechny zaměstnavatele, jejíž lidé jsou vystaveni případným zdravotním rizikům v práci a nebo nemají potřebnou kvalifikaci.

Povinnost zaškolení BOZP s lasery v kategorii IIIb a IV vychází z nařízení vlády č. 291/2015 Sb. O Ochraně před neionizujícím zářením.

Portfolio produktů a služeb

Laserova_bezpečnost_2020-06
POSUZENÍ RIZIK A OSVĚDČENÍ BEZPEČNOSTI

Poskytujeme audit rizik Vašeho laserového pracoviště s ohledem na konkrétní aplikaci, doporučené materiály krytí a organizační opatření.

Výsledkem je osvědčení, prokazující, že rizika na pracovišti byla minimalizována a jsou splněny technické, organizační a legislativní požadavky na BOZP. Dokument posuzuje i druhotná rizika, zohledňuje výpočty ozáření laserem, obsahuje doporučené materiály krytí laseru, evaluační protokol a zejména osvědčení o třídě laseru.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ BOZP

Interaktivní školení na správnou a bezpečnou práci s lasery. Školení v délce 5 hodin je zaměřené na legislativní povinnosti majitelů a operátorů, pochopení vlastností laseru a minimalizaci rizik. Školení probíhá zpravidla přímo na pracovišti, kapacita je omezena na 8 účastníků.

Dozvíte se například, které záření je nebezpečné pro kůži a oči, co je to sekundární záření, jak předcházet rizikům a jak si vybrat správné ochranné brýle.

Absolventi obdrží osvědčení, které je opravňuje k práci s lasery IV. třídy.

Školení bezpečnosti

Nepodceňujte laserovou bezpečnost!

Minimalizujte rizika na svém pracovišti.

Laserova_bezpečnost_2020-05
OCHRANNÉ POMŮCKY

Víte, že velká část operátorů používá brýle, které nechrání před laserovým zářením a vystavují se riziku poškození zraku?

Ochranné brýle jsou zpravidla individuální pro každý typ laseru a chrání před specifickým spektrem vlnových délek.
Dále nabízíme další prvky ochrany, ochranné zástěny a absorpční filtry certifikované dle evropských standardů.

POSOUZENÍ DRUHOTNÝCH RIZIK

Eliminace druhotných rizik na laserovém pracovišti, která mohou být mnohem závažnější, než rizika samotného laseru.

Často se jedná o karcinogenní spaliny vznikající při většině procesů a nebo dlouhodobé sekundární záření, které se vyskytuje mimo hlavní laserový svazek, a proto jim často nebývá věnována pozornost.

 Laserova_bezpečnost_2020-03
Laserova_bezpečnost_2020-02
PRŮVODCE LEGISLATIVOU PRO INTEGRÁTORY

Konzultace ochrany před laserovým zářením v oblasti potřebných konstrukčních prvků krycích materiálů.

Návrhy na aktivní ochranné prvky pro bezpečný provoz.

Nahoru