Lasery pro svařování

 

Svařování pomocí laserového svazku je v dnešní době již standardem v mnoha průmyslových oblastech, které vyžadují precizní přesnost a vysokou efektivitu výroby. Kromě hybridních technologií, které jsou tvořeny kombinací laseru s dalšími svářecími technologiemi, laserové svařování probíhá bez nutnosti přídavného materiálu, který je často dalším a nemalým vícenákladem. Rychlostí, tenkým svarem, pevností, snadnou integrací, bezkontaktním procesem a minimálními náklady na údržbu se laserové svařování dostává v efektivitě procesu daleko před klasické techniky svařování.

Specifikace / Poptávky zde   Tel.: +420 778 065 205 / Email: info@lascam.cz

Svařování-lascam

Laserové svařování

Díky malému množství vneseného tepla je svařenec podstatně méně náchylný na deformace zapříčiněné vlivem roztažnosti materiálu. Tento pozitivní následek se projeví na metodice a rychlosti procesu jednodušších i složitějších svařenců. Při svařování zušlechťovaných materiálů nebo materiálů s nízkým bodem tání je výhodou velmi malá tepelně ovlivněná oblast.

V poslední době jsou pro svařování laserem nejčastěji využívané vláknové a Nd:YAG pulzní lasery ve spojení s 3D robotickým ramenem, a to díky lehké přenositelnosti svazku a možnosti svařovat prostorově složité trajektorie bez mnohačetného upínání.
Další častou aplikací je využití tzv. remote welding, kdy svazek není veden pomocí os ramene, ale pomocí sestavy pohyblivých zrcadel, která určuje finální trajektorii. Synchronizovaným pohybem zrcadel a os robota lze pokrýt i s poměrně těžkou remote hlavou velkou plochu svařovaného prostoru a svařovat v extrémně velké rychlosti (2000 mm / s).

Laserové svařování se dnes běžně používá na kovové materiály jako je ocel, měď, hliník, bronz či platina. Svazkem lze také velmi úspěšně svařovat i polymerní materiály.

Výhody laserového svařování:

  • oproti klasickým metodám velice rychlý svařovací proces
  • konzistentní svary
  • vysoce přesná opakovatelnost zejména na velkých sériích
  • není potřeba přídavný materiál
  • minimální tepelně ovlivněná oblast
  • možnost svařování složité trajektorie
  • jednoduchá integrace
  • malá spotřeba procesních plynů

Více zajímavých videí naleznete zde.