Lasery pro čištění

Laserové čištění je praktický příklad laserové sublimace, kdy požadovaný povrch nebo materiál je odkryt odstraněním nežádoucích vrstev nebo nekoherentní distribucí částic. Laserové čištění se využívá v mnoha odvětvích. Kromě restaurování uměleckých děl, se také využívá v řadě průmyslových aplikací, jako je čištění polovodičů v mikroelektronice, odstraňování barviv při tlakovém lití plastů, odstraňování nátěrů při údržbě letadel atd.

Ceny laserů pro čištění se pohybují mezi 60 000 – 340 000€.

Specifikace / Poptávky zde   Tel.: +420 778 065 205 / Email: info@lascam.cz

Lasery pro čištění

Nabízíme různé typy čistících systémů od společnosti CleanLASER. Více informací o produktech zde.

Čištění laserem

Proces laserové čištění nepotřebuje žádná rozpouštědla nebo další činidla, která jsou běžně využívána v konvenčních metodách.  Laserové systémy kombinují výkon a všestrannost s nejnižšími provozními náklady na průmyslové čištění. Systémy distribuují tisíce ultrakrátkých laserových pulsů za sekundu (high power) do znečištěného povrchu. Pulzující laserové paprsky jsou lineárně seřazeny vedle sebe. Většina laserové energie je absorbována povrchovou vrstvou a je okamžitě transformována na tepelnou energií, která způsobuje odpaření existujícího znečištění. Tímto způsobem je vrstva nechtěné nečistoty efektivně odstraněna z podkladu.

Velmi důležitou vlastností, která schází u konvenčních metod, je neporušený základní materiál, který čistíme. Aplikace je velmi často využívána i jako preparační krok k technologickým procesům, jako je například příprava styčných ploch pro lepení atd. Laserové čištění je rychlé, jednoduché a ekologické.

Lasery pro čištění

Nejběžněji používané laserové zdroje jsou TEA, CO2, pulzní vláknové nebo Nd:YAG. TEA a CO2 lasery fungují na vlnové délce 9,6 μm až 10,6 μm, zatímco vláknové a Nd:YAG na vlnové délce 1 060–1 080 nm. Samotný laserový systém má velké množství podob od backpacku, který má podobu většího batohu a je velmi lehce přenositelný v terénu, přes stolní integrace, kde obsluha pracuje ručně nebo poloautomaticky s laserem, až po robotické 3D integrace, kde lze využívat možnosti robotického ramene pro očištění i velmi složitého 3D tvaru či jeho částí. Dalším užívaným typem jsou stacionární stanice.

Výhody laserového čištění:

  • Možnost automatizace nebo ručního užití
  • Vysoká přesnost
  • Eliminuje manuální vykrývání
  • Konzistentní kvalita
  • Vhodné pro nátěry a kovové povrchy
  • Žádné chemikálie, přídavné materiály, prach, ani odpad

Prodáváme pouze hotová zařízení, neprovádíme laserové čištění jako službu.

Více zajímavých videí nalezete zde.

Pro další informace o systémech pro laserové čištění nás neváhejte kontaktovat.

Články o laserovém čištění