Laserové čištění kovů

helikoptéra_laserové čištěníKovy jsou díky vysokému bodu tání a vysoké odrazivosti ideálním materiálem, který lze čistit laserem. Díky správně fokusovanému svazku odpařuje laser velmi rychle nežádoucí povlaky, nátěry či oxidy. Tento proces probíhá bez poškození základního kovového materiálu. Na široké spektrum nečistot proto již není třeba využívat chemické, abrazivní nebo jiné mechanické metody. Vysoká kvalita zaručuje ekonomickou a ekologickou návratnost.

Čisticí lasery cleanLASER pracují s velmi přesným čistícím polem a parciální maskování je proto v mnoha případech zbytečné. Laserové čištění může mít různou míru intenzity a lze tak odstraňovat celou šířku nežádoucí vrstvy, nebo jen separovat požadovanou vrstvu bez poškození dalších spodních vrstev. V plastikářství či leteckém průmyslu se laserové čištění stává běžným standardem pro přesné odstranění nečistot či vrstev bez poškození základního kovového materiálu.

Výhody laserového čištění

 • Parciální i plošné odstraňování nečistot či vrstev
 • Povrchové i hloubkové čištění až na základní materiál
 • Bez poškození základního povrchu
 • Bez dalších spotřebních médií

Aplikace:

 • Lokální, nedestruktivní odhalování svarů pro inspekci
 • Abraze anodizovaných povlaků a napařených vrstev
 • Částečné odstraňování barev jako příprava pro pájení nebo svařování
 • Odstraňování zbytků lepidla a tmelu
 • Selektivní odstraňování barev (po vrstvách) z plastových a vláknových kompozitních dílů
 • Odstraňování koroze z brzdového potrubí a hydraulických trubek
 • Odstraňování barev z pozinkovaného plechu při zachování odolnosti vůči korozi
 • Odizolování kabelů a magnetických drátů
 • Odstraňování potisků a značek
 • Odstraňování napařených vrstev ze skla, např.: fotovoltaické panely

  Pro další informace o laserovém čištění nás neváhejte kontaktovat.