Lasery pre zváranie

Zváranie pomocou laserového zväzku je v dnešnej dobe už štandardom v mnohých priemyselných oblastiach, ktoré vyžadujú precíznu presnosť a vysokú efektivitu výroby. Okrem hybridných technológií, ktoré sú tvorené kombináciou laseru s ďalšími zváracími technológiami, laserové zváranie prebieha bez nutnosti prídavného materiálu, ktorý je často ďalším a nemalým nákladom. Rýchlosťou, tenkým zvarom, pevnosťou, ľahkou integráciou, bezkontaktným procesom a minimálnymi nákladmi na údržbu sa laserové zváranie dostáva v efektivite procesu ďaleko pred klasické techniky zvárania.

Špecifikácie / Dopyt tu    Tel.+421 911 108 002/ Email: info@lascam.sk

Lasery pre zváranie

Laserové zváranie

Vďaka malému množstvu vneseného tepla je zvar podstatne menej náchylný na deformáciu zapríčinenú vplyvom rozpínavosti materiálu. Tento pozitívny následok sa prejaví na metodike a rýchlosti procesu jednoduchších i zložitejších zvarov. Pri zváraní zušľachťovaných materiálov alebo materiálov s nízkym bodom tavenia je výhodou veľmi malá tepelne ovplyvnená oblasť.

V poslednej dobe sú pre zváranie laserom najčastejšie využívané vláknové a Nd:YAG pulzné lasery v spojení s 3D robotickým ramenom a to vďaka ľahkej prenositeľnosti zväzku a možnosti zvárať priestorovo zložité trajektórie bez viacnásobného upínania. Ďalšou časťou aplikácií je využitie tzv. remote welding, keď zväzok nie je vedený pomocou osí ramien, ale pomocou zostavy pohyblivých zrkadiel, ktorá určuje finálnu trajektóriu. Synchronizovaným pohybom zrkadiel a osi robota je možné pokryť s pomerne ťažkou remote hlavou veľkú plochu zváraného priestoru a zvárať v extrémne vysokej rýchlosti (2000mm / s).

Laserové zváranie sa dnes bežne používa na kovové materiály ako je oceľ, meď, hliník, bronz či platina. Zväzkom je možné veľmi úspešne zvárať i polymérové materiály.

Výhody laserového zvárania:

  • veľmi rýchly zvárací proces oproti klasickým metódam
  • konzistentné zvary
  • vysoko presná opakovateľnosť najmä vo veľkých sériách
  • nie je potrebný prídavný materiál
  • minimálne tepelne ovplyvnená oblasť
  • možnosť zvárať zložité trajektórie
  • jednoduchá integrácia
  • malá spotreba procesných plynov

 Viac zaujímavých videí nájdete tu.