Základné rozdelenie laserového rezania

Laserové rezanie patrí v dnešnej dobe medzi najčastejšie priemyslové aplikácie. Princíp rezania spočíva vo vytvorení počiatočného priepalu v materiále a následnom postupnom odtavení materiálu. Na podobnom princípe je založené rezanie lupienkovou pílkou.

vyuzitelnost-laseru-v-soucasnosti-1-300x158Rozlišujeme dva typy rezania – oxidačný a tavný. Oxidačné rezanie je určené pre materiály, ktoré sú charakteristické vysokou tepelnou vodivosťou. Medzi tieto materiály patrí najmä čierna oceľ a meď. Ako procesný plyn slúži kyslík, ktorý podporuje horenie a tým pádom lokálne zvýšenie teploty v oblasti rezu. Výhoda oproti tavnému rezaniu sa prejavuje pri väčších hrúbkach materiálu, kedy je možné znižovať tlak plynu a výkonu, alebo je vytvorená väčšia tepelná plocha rezu, kde už plyn nemá priestor unikať do okolia. Tento efekt vedie k podstatnej úspore procesných plynov.

dostupne-3d-rezani-150x150Pri tavnom rezaní sa ako procesný plyn využíva napr. dusík či vzduch (záleží na danej aplikácii). Medzi materiály rezané týmto spôsobom patrí nerezová oceľ, mosadz, pozink, hliník a dalšie. Hliník je v tomto prípade výnimkou, alebo sa vyznačuje vysokou tepelnou vodivosťou. Avšak z dôvodu vysokej reaktivity hliníkových častíc s kyslíkom sa nedá využiť oxidačný spôsob rezania. Procesný plyn efektívne odstráni natavený materiál a vďaka rýchlemu odfuku docieli iba malé tepelne ovplyvnené oblasti. Tavné rezanie je možné využiť aj pre rezanie niektorých plastov (napr. ABS do hrúbky přibližne 2 mm) alebo pre rezanie čiernej oceli do hrúbky približne 1.5 – 3 mm.

Pri rezaní laserom záleží na mnohých parametroch – vlnovej dĺžke, veľkosti ohniska, odstupu trysky, type prúdenia, type procesného plynu, tlaku plynu a rýchlosti prúdenia, rýchlosti pohybu rezacej hlavy, výkonu laseru, frekvencii pulzov. Priesečník správnych hodnôt nám zaistí čistý a efektívny rez.

Ako je to s vlnovou dĺžkou?

Každý materiál absorbuje laserové žiarenie efektívne iba s určitou vlnovou dĺžkou. Medzi najbežnejšie používané vlnové dĺžky patrí:

  • vlnová dĺžka 1064 nm – pre dva typy pevnolátkových laserov založených na inom aktívnom prostredí
    • vláknový laser – ako aktívne prostredie tu slúží vlákno dopované iónmi ytterbia, rezonátor je vytvorený pomocou Braggových mriežok, ktoré fungujú na princípe selektívneho odrazu vlnových dĺžok
    • Nd:YAG laser – aktívne prostredie tvorí kryštál Yttrium aluminium granátu, ktorý je dopovaný iónmi neodymu
  • vlnová dĺžka 10 060 nm – pre plynový CO2 laser

Žiarenie o vlnovej dĺžke 1064 nm je vhodné pre rezanie rôznych typov kovov, ktoré vykazujú v tejto oblasti vlnových dĺžok vysokú absorpciu. Pred tým, ako prišlo k zlacneniu vláknových laserov, využívali sa k rezaniu kovov taktiež CO2 lasery. Použitie tejto vlnovej dĺžky pre rezanie plastov je obtiažnejšie, lebo môže dochádzať k lokálnemu sčernaniu povrchu plastov.

Při využití vlnovej dĺžky 10 060 nm sa dajú efektívne rezať okrem ocele aj organické materiály, ako je koža, drevo, keramika alebo polyméry. Od hrúbok približne 3 mm je už treba využívať procesný plyn k odvodu roztaveného materiálu a tepla (napr. dusík či vzduch). Využitie CO2 laserov môže byť aplikačne náročnejšie z dôvodu vedenia laserového zväzku pomocou sústavy zrkadiel, ktoré sú náročnejšie na údržbu, avšak kvalitou rezu môžu aj v dnešnej dobe prevyšovať vláknové lasery.

3D laserové rezanie

 Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.