Využitie laserových technológií

Laserové technológie nachádzajú uplatnenie v najrôznejších priemyselných aplikáciách. Napríklad v oblasti spracovania a rezania kovov, ďalej pri zváraní alebo kalení plechov. Rozsiahla je taktiež oblasť aplikácií s nekovovými materiálmi, ako je rezanie a zváranie plastov, opracovanie kože, výroba reklamných predmetov, nezmazateľného podpisu atď. Existuje taktiež mnoho možností využitia laserových technológií, ktoré u nás zatiaľ neboli rozšírené.

Dôvodom je používanie starých mechanických konvenčných technológií, ktoré sú dlhodobo zavádzané vo výrobe. Nároky na technológiu, kvalitu a čas cyklu sa však zvyšujú a tým sa mechanické nástroje dostávajú na limit svojej efektívnosti. Preto sa aj u nás začínajú objavovať nové alebo zatiaľ nie príliš využívané metódy, ktoré pomáhajú vykonávať prácu rýchlejšiekvalitnejšie. A tu sa naskytá priestor pre laserové technológie. Takouto technológiou sú aj systémy pre laserové čistenie.

Čistenie plastových foriem

Laserové čistenie foriem pre výrobu predných svetlometov z plastu. Pomocou laseru je možné odstrániť prevádzkové nečistoty, zapečené pozostatky plastov, koróziu, vysoko leštené plochy a grindingy 5x efektívnejšie ako použitím konvenčných metód.

Rezanie trubiek

Laserové rezanie trubiek pre automobilový priemysel pomocou vláknového laseru SPI Red Power s výkonom 1000W.

Gravírovanie kože

Vysokorýchlostné gravírovanie kože pomocou  pulzného CO2 laseru s požiadavkami na zachovanie vysokého detailu výstupu a gravírovanej grafiky.

Pre ďalšie informácie o využitie laserových technológií nás neváhajte kontaktovať.