Lasery pre vŕtanie

Jedna z najzaujímavejších laserových aplikácií poslednej doby, vďaka ktorej je možné v dnešnej dobe vŕtať takmer do neobmedzeného množstva materiálu a v presnosti až 1μm je technológia vŕtanie laserom. Okrem bežných i vznácnych kovových materiálov je vďaka tejto technológii skutočne možné opracovávať na miniatúrnych obrobkoch i materiály, ktoré doposiaľ v tomto merítku ľahko opracovateľné neboli ako keramika, kevlarové či karbónove kompozity, polyméry.

Špecifikácie / Dopyt tu    Tel.+421 911 108 002/ Email: info@lascam.sk

Lasery pre vŕtanie

Laserové vŕtanie

Pod vplyvom krátkeho impulzu s vysokou hustotou výkonu sa materiál v bode dopadu taví a následne sublimuje. Pri sublimácii materiálu sa prudko zväčšuje jeho objem a tlak sublimačných pár vypudí materiál von. Časté je využitie pulzných, vláknových alebo Nd:YAG zdrojov s lasermi kratších vlnových dĺžok 335nm alebo 532nm a to z dôvodu lepšej absorbcii v materiále. Následne nie je nutné používať zdroje s vysokými výkonmi. Vďaka laserovému vŕtaniu je možné dosiahnuť extrémnych presností až na 1 μm a to i pod uhlom.

Za dobu používania základnej technológie vyvinuli tri metodické postupy vŕtania:

Vŕtanie jednotlivými pulzami a nárazové vŕtanie
Vďaka jednotlivým pulzom s porovnateľnou energiou je možné veľmi rýchlo vytvoriť veľké množstvo dier, kedy dôjde k perforácii iba po jednom pulze. Nárazové vŕtanie otvoru spočíva vo viac pulzoch s nižším výkonom, kde je síce čas na jednu dlhšiu perforáciu, no otvory vŕtané pomocou nárazového vŕtania sa vyznačujú vyššou presnosťou ako je to pri vŕtaní jednotlivými pulzami.

Trepanačné vŕtanie
Trepanačný spôsob je výsledkom spojenia nárazového vŕtania kruhového pohybu, kedy nárazovým vŕtaním je vytvorený otvor, ktorý je vo zväčšujúcich sa kruhoch rozširovaný do požadovaného tvaru perforácie. Proces nárazového vŕtania zväčšených kruhov sa následne posúva smerom do materiálu, kedy dochádza i k vypudzovaniu pár materiálov.

Špirálové vŕtanie
Špirálový spôsob je založený na obehu trajektórie určenej perforácie v tzv. dráhe kruhového schodiska, kedy je trajektória opakovaná s postupným znižovaním ohniska do hĺbky materiálu. Vďaka tejto metodike je možné vŕtať veľmi hlboké a veľmi presné perforácie.

Výhody laserového vŕtania:

  • veľká presnosť dier
  • rýchlosť procesu
  • jednoduchosť integrácie
  • veľmi nízke tepelné ovplyvnenie materiálu
  • bezkontaktná metóda
  • stabulná opakovateľnosť
  • dlhá živostnosť technológie