Určenie rozmerov priehľadné šošovky

capture2Předkládaná studie je zaměřena na měření vnějších rozměrů průhledných objektů. V tomto případě se jedná o čočky, ale tímto postupem je možné měřit objekty obecného průřezu. Úkolem studie bylo detekovat tvar průhledného objektu ze snímku, automaticky najít jeho hranice a poté určit žádané rozměry. V tomto případě se jednalo o horizontální a vertikální průměr čočky, který měl dle požadavků splňovat tolerance dané výstupní kontrolou výrobku, nicméně není problém kontrolovat obecnou ovalitu, srovnat s ideálním tvarem atd.

Snímek čočky s popisem je uveden na obrázku vpravo. Zelené šipky označují hranice měřeného objektu. Oranžově je označena distanční podložka pro zajištění polohy čočky nad podsvětlením při snímání.

Hlavní úkoly projektu byly:

  • Nasvícení a nasnímání průhledné čočky tak, aby bylo možné z obrazu zjistit její rozměry a s potlačením vlivu vzájemné polohy čočky a kamery na měření.
  • Vlastní vyhodnocení rozměrů čočky ze snímku.

Postup navržený pro splnění úkolů projektu:

    1. Převedení snímků na jejich černobílou podobu, aby se snížilo množství zpracovaných dat.
    2. Odstranění vlivu nehomogenit podsvětlení čočky pomocí tzv. flat-field korekce.
    3. Detekce hranice objektu pomocí flood-fill algoritmu. Výsledkem je černobílý obraz, kde bílá barva představuje původně průhledný objekt a černá pozadí, které je třeba oddělit.
    4. Statistické zpracování upraveného obrazu, v tomto případě zjištění žádaných rozměrů objektu.

capture3