Ultrapresné obrábanie miniatúrnych súčiastok

V dnešnej dobe majú designéri tendenciu výrobky miniaturizovať a technológia laserového mikroobrábania sa tak stáva nenahraditeľnou  súčasťou už pri plánovaní výroby. Mikroobrábanie je v strojárstve využívané hlavne u vŕtania presných a veľmi malých otvorov o veľkosti až 1 μm, rezania ultratenkých fólií, odstraňovaní vrstiev, 3D modelácie veľmi malých objektov či 3D gravírovanie sklenených súčastí. Nemusí sa jednať len o mikroobrábanie kovov, obrábať možno i nekovové objekty ako je sklo, polyméry, keramika a karbónové či kevlarové kompozity.

LASCAM systems spolupracuje s dvomi svetovými výrobcami laserových mikroobrábacích systémov – litevskou spoločnosťou ELAS a americkým výrobcom Nanotech. Obe spoločnosti disponujú know-how mikroobrábacích procesov, a majú vďaka svojim skúsenostiam široké pole zákazníkov, od svetovo známych univerzít, výskumných stredísk až po priemyslové podniky.

Výhody laserového mikroobrábania:

 • Jednoduchá integrácia
 • Bezkontaktnosť a rýchlosť procesuMaster-Pico1-1-1024x809
 • Vysoká presnosť až 300 nm a v opakovateľnosti procesu 75 nm pri nízkej vlnovej dĺžke  bez potreby silného laserového zdroja
 • 3D obrábanie
 • Vytváranie presných sietí spotov s minimálnou tepelneě ovplyvnenou oblasťou
 • Spoľahlivosť v sériovej výrobe
 • Rýchla návratnosť investície

Aplikácie:

 • Kovy: mikro-značenie
 • Laserové vŕtanie do pevných oxidačných článkov
 • Mikroobrábanie ultrakrátkym impulzným laserom
 • Gravírovanie tenkých vrstiev
 • Gravírovanie/ značenie / vzorovanie povlakov na skle
 • Rezanie kremíkových dosiek
 • Karbid wolfrámu / ablácia cermetových materiálov
 • Vrtanie Polyethylentereftalátů (PET) / Selektívna ablácia

Mikroobrábanie je stále žiadanejšou laserovou technológiou, ktorá nachádza uplatnenie hlavne v medicíne, výrobe špecializovaných nástrojov, opracovaní komponent do elektropriemyslu alebo skla. Pre bližšie informácie o mikroobrábacích zariadeniach a ich konkrétnej ponuke nás neváhajte kontaktovať.

Laserové mikroobrábanie

micro walls

Pre viac informácií nás kontaktujte tu.