Setkáme se s odborníky na 10. semináři TECHNOLOGIE, KVALITA A RIZIKA VE VÝROBĚ

Ve dnech 5.4.2017 – 6.4.2017 proběhne již 10. ročník odborného semináře Technologie, kvalita a rizika ve výrobě, kterého se zúčastní i team LASCAM. Hlavním cílem tohoto setkání je zvýšení informovanosti o technickém a technologickém rozvoji, seznámení specialistů z jednotlivých oborů a vytvoření dobrého prostředí pro vzájemnou spolupráci mezi firmami, školami a výzkumnými pracovišti.

Program semináře:

 • Progresivní technologie pro strojírenství
 • Strojírenské materiály pro výrobní technologie
 • Technologie na zítra (aditivní technologie (3D), lepení)
 • Kvalita z pohledu legislativy
 • Management rizik
 • Udržitelný rozvoj, kvalita a rizika ve firmě
 • Environmentální politika ve výrobě
 • Povinnosti podniků a organizací vyplývající z legislativních předpisů
 • Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku
 • Technická bezpečnost výrobků
 • Personální certifikace

 Technologie, kvalita a rizika ve výrobě

Zde se můžete podívat, jak jsme prezentovali na semináři.

Seminár2017_foto1 
Seminár2017_foto2

Pro více informací o naší účasti na semináři a našich technologiích nás neváhejte kontaktovat.