Stretneme sa s odborníkmi na 10.seminári TECHNOLÓGIE, KVALITA A RIZIKÁ VO VÝROBE

V dňoch 5.4.2017 – 6.4.2017 prebehne už 10. ročník odborného seminára Technológie, kvalita a riziká vo výrobe, ktorého sa zúčastní aj team LASCAM. Hlavným cieľom tohto stretnutia je zvýšenie informovanosti o technickom a technologickom rozvoji, zoznámenie špecialistov z jednotlivých oborov a vytvorenie dobrého prostredia pre vzájomnú spoluprácu medzi firmami, školami a výskumnými pracoviskami.

Program seminára:

 • Progresívne technológie pre strojárenstvo
 • Strojárenské materiály pre výrobné technológie
 • Technológie zajtrajška (aditívne technológie (3D), lepenie)
 • Kvalita z pohľadu legislatívy
 • Management riziká
 • Udržateľný rozvoj, kvalita a riziká vo firme
 • Environmentálna politika vo výrobe
 • Povinnosti podniku a organizácií vyplývajúce z legislatívnych predpisov
 • Zodpovednosť za škody spôsobené chybou výrobku
 • Technická bezpečnosť výrobkov
 • Personálna certifikácia

 Technologie, kvalita a rizika ve výrobě