Speciální lasery pro rychlou materiálovou analýzu

Ve spolupráci s Litron Lasers dodáváme laserové systémy pro rychlou materiálovou analýzu pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu, ve zkratce LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Tato metoda využívá pulzní laser s výstupní energií svazku menší než 1 J/pulz a je založena na interakci laserového pulzu s povrchem vzorku, během které dodaná energie odpaří malé množství materiálu a vytvoří svítící plazma, v jehož záření jsou obsaženy spektrální čáry odpařených prvků.

litron-lpy707-21-06-13-04blkghostLitron Lasers je specialista v konstrukci a výrobě pulzních Nd:YAG laserů, PIV Nd:YAG laserů, DPSS Nd:YAG, CW Nd:YAG laserů a TEM00 laserů. Kromě komplexní škály standardních produktů nabízí Litron také odborné znalosti při výrobě komplexních Nd:YAG laserů na zakázku a jiných pevnolátkových laserových systémů.

Výhodou metody LIBS je její jednoduchost a pružnost, díky které je možné vyšetřovat přímo na místě u sledovaného objektu, tedy i v určité fázi výrobního procesu nebo v určitém období provozu zařízení. Systémy umožňují analyzovat velmi malé vzorky pomocí svazku zaostřeného na vzorek do stopy o rozměru desítek mikrometrů, nebo velké vzorky vzdálené desítky až stovky metrů od aparatury.

Pro další informace o laserových systémech pro LIBS nás neváhejte kontaktovat.