Špeciálne lasery pre rýchlu materiálovú analýzu

V spolupráci s Litron Lasers dodávame laserové systémy pre rýchlu materiálovú analýzu pomocou spektroskopie laserom budeného plazmátu, v skrátke LIBS, (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Táto metóda využíva pulzný laser s výstupnou energiou zväzku menšou než 1J/pulzu a je založená na interakcii lasrového pulzu s povrchom vzorky, behom ktorej dodaná energia odparí malé množstvo materiálu a vytvorí svietiacu plazmu, v ktorej žiarení sú obsiahnuté spektrálne čiary odparených prvkov.

litron-lpy707-21-06-13-04blkghostLitron Lasers je špecialista v konštrukcii a vo výrobe pulzných Nd:YAG laserov, PIV Nd:YAG laserov, DPSS Nd:YAG, CW Nd:YAG laserov a TEM00 laserov. Okrem komplexnej škály štandardných produktov ponúka Litron taktiež odborné znalosti pri výrobe komplexných Nd:YAG laserov na zákazku a iných pevnolátkových laserových systémov.

Výhodou metódy LIBS je jej jednoduchosť a pružnosť, vďaka ktorej je možné vyšetrovať priamo na mieste u sledovaného objektu, číže aj v určitej fáze výrobného procesu alebo v určitom období prevádzky zariadenia. Systémy umožňujú analyzovať veľmi malé vzorky pomocou zväzku zaostreného na vzorku do stopy o rozmere desiatok mikrometrov, alebo veľkej vzorky vzdialenej desiatky až stovky metrov od aparatúry.

Pre ďalšie informácie o laserových systémoch pro LIBS nás neváhajte kontaktovať.