Lasery pre rezanie

Delenie materiálov pomocou laserového zväzku patrí v dnešnej dobe medzi najčastejšie priemyslové aplikácie. Okrem širokého uplatnenia v oblasti spracovania kovových materiálov, je možné rezať  celú radu nekovových materiálov ako sú plasty, polyméry, keramika, drevo či textílie. Rýchlosťou, tenkou reznou špárou, vysokou presnosťou, opracovaním bez kontaktu s materiálom a minimálnymi nákladmi na údržbu sa laserové rezanie dostáva v efektivite procesu ďaleko pred klasické konvenčné techniky rezania.

Špecifikácie / Dopyt tu    Tel.+421 911 108 002/ Email: info@lascam.sk

Lasery pre rezanie

Rezanie laserom

Pre priemyslové rezanie sa využívajú CO2 a hlavne vláknové lasery, ktoré sú zabudované na 2D plošinových, komorových alebo 3D robotických systémoch.

Veľmi zaujímavou aplikáciou z oblasti rezania laserom je tzv. remote cutting, kedy zväzok nie je vedený pomocou osí, ale pomocou optickej sústavy zrkadiel na galvomotoroch, ktoré určujú trajektóriu. Nevýhodou je hmotnosť procesnej hlavy, ktorá pri inštalácii na 2D alebo 3D systém neumožňuje rýchly posun laserovej hlavy, ale túto nevýhodu vynahrádza extrémna rýchlosť pohybu zväzku v definovanej oblasti pracovného poľa šošovky F-théta. Využitie nájdeme hlavne u rozmerovo menších produktoch, kedy je optická zostava stacionárna – napríklad zváranie batérií alebo obrysové zváranie komponentov do Aautomotive a Aerospace.

Výhody laserového rezania:

  • dlhá životnosť
  • vysoká rýchlosť produkcie
  • rýchla návratnosť investície
  • možnosť rezať vysokou rýchlosťou i nekovové materiály ako polyméry, karbón, kevlar, drevo, keramiku, textílie
  • malá tepelne ovplyvnená oblasť rezaného materiálu
  • vysoká presnosť opakovateľnosti
  • tenká rezná špára
  • bezkontaktný proces

Laserové systémy v priemyselnej praxi

 Viac zaujímavých videí nájdete tu.