Případová studie: Řezání vtokových soustav z optických dílů

Řezání vtokových soustav z optických dílů

Pro významného dodavatele optických komponent

ZADÁNÍ​

Cílem projektu bylo vytvoření poloautomatické laserové stanice pro odřezávání vtokových soustav o tloušťce až 25 mm. Kvalita řezů musí splňovat přísné požadavky výrobců pro opticky funkční komponenty. Celý koncept zařízení musel být založen na jednoduchosti a funkčnosti, aby i seřizovači strojů byli v případě potřeby schopni vytvořit menší úpravy programu nebo kompletně změnit výrobu do 10 minut.

​ŘEŠENÍ​

Byla vytvořena procesní buňka, ve které se laser pohybuje nad díly v osách x, y a z tak, aby byl vždy v optimální pozici pro řez. Tímto procesem dělení větších tlouštěk vtokových soustav jsou díly vystaveny vznikajícím plastovým mikronovým reziduím, které mohou ulpívat na povrchu čoček, a tak degradovat finální optické vlastnosti. Tento problém bylo možné eliminovat úpravou procesního plynu a správným nastavením odsávání zplodin a zabezpečit proces splňující přísná kvalitativní kritéria zákazníka.

​VÝSLEDEK​
  • Nahrazení konvenční technologie řezání za stabilní laserové řezání.
  • Docílení vysoké kvality řezu bez ulpívání reziduí.​​
  • Přesnost řezů na setiny milimetru.
  • Možnost implementace i na jiné typy dílů.
  • Kompletní zajištění automatizované výroby pomocí robotů.

Chcete vědět více informací?

Další řešení pro odvětví naleznete zde.