3D tisk kovů / Prototyping.

LASCAM systems / Soukromý: PRODUKTY – Záloha / 3D tisk kovů / Prototyping

3D tisk kovů / Prototyping

3D tisk kovů / Prototyping3D tisk kovů je proces, který se používá pro výrobu trojrozměrných kovových objektů z digitálních dat. Využitím technologie nanášení nebo tuhnutí tenkých vrstev kovových prášků je možné vytvořit i složité tvary, které nelze vyrobit konvenčními metodami jako je třískové obrábění či odlévání. I přes poměrně vysoké investiční náklady na zařízení, má 3D tisk kovů již své zavedené místo v automobilovém, leteckém nebo lékařském průmyslu.

Kovové prášky

Dodáváme také vysoce kvalitní kovové prášky od anglického experta na výrobu kovových prášků pro aditivní výrobu (Additive Manufacturing, AM), který jako globální společnost dodává tyto prášky již po deset let do celého světa. Kovové prášky vybíráme podle požadavků na použití, pevnost, chemické složení a také podle zvolené technologie 3D tisku kovů. Nejčastěji se používají například slitiny titanu, hliníku, korozivzdorné, nástrojové oceli, CoCr, Inconel, drahé kovy, atd.

Prototypová zakázková činnost

Kromě dodávání systémů pro 3D tisk a kovových prášků nabízí LASCAM systems také prototypovou zakázkovou činnost pro 3D tisk kovů i plastů. Spolupracujeme při tom s německým technologickým leaderem s více než 20-letou zkušeností v oblasti aditivního designu a výroby (Additive Design and Manufacturing, ADM).

  • Redukce nákladů na nástroje a zařízení – součásti mohou být vyrobeny přímo bez použití dalších speciálních nástrojů a obráběcích strojů
  • Ekologicky šetrný proces – dochází k celkovému snížení nároků na množství materiálu, na rozdíl od klasických metod využije 3D tisk až 98% materiálu
  • Rychlejší výroba – 3D tiskem kovů lze dosáhnout vyšší efektivity využití času
  • Nové konstrukční možnosti – výroba vysoce komplexních geometrických tvarů
  • Vysoká pevnost a kvalita tištěné součásti

  • Automobilový průmysl – prototypová výroba se v současnosti rozšiřuje do sériové výroby (výroba  komponentů motoru, karosérie, chladicích kanálů, nosných dílů, dílů vnitřního prostoru, atd.)
  • Letecký průmysl – technologie již využívána pro opravy a sériovou výrobu (výroba odlehčených součástí (úspora hmotnosti = úspora paliva) jako jsou lopatky turbín motorů, části palivových systémů, atd.)
  • Výroba forem – vytvoření chladicích kanálů, které kopírují tvar výlisku a následná větší produktivita výroby, delší životnost formy a nižší zmetkovitost díky lepšímu chlazení formy
  • Zdravotnictví – výroba vysoce kvalitních zubních komponent (korunek, šroubů, můstků), kostních náhrad, netypických prototypů implantátů a nástrojů, atd.
  • Umělecké obory – využití v průmyslových oborech jako je architektura, šperkařství a zábavní průmysl díky novým možnostem designu

Články o 3D tisku kovů / Prototypingu

Nahoru