IDM – Kontrola a měření hloubky svařování.

LASCAM systems / Procesní hlavy a optika Precitec / Monitoring procesu Precitec / IDM – Kontrola a měření hloubky svařování

IDM – Kontrola a měření hloubky svařování 

Monitorování procesů laserového svařování v reálném čase.

Výhody

+ Online měření hloubky svařování

Precitec řešení IDM měří koaxiálně hloubku svařování během procesu laserového svařování. Data měření jsou vždy zaznamenávána přímo z nejnižšího bodu „KeyHole” na základě technologie OCT – i při velmi vysokých rychlostech svařování. Precitec IDM nabízí nepřetržité sledování kvality během celého procesu laserového svařování. Nákladné a časově náročné analýzy průřezů nebo destruktivní zkoušky lze snížit na minimum.

+ 100% dokumentace, transparentnost a sledovatelnost

Naměřená data zaznamenaná během procesu svařování se používají pro 100% kontrolu kvality. Nastavením horní a dolní meze může být v případě překročení hodnot okamžitě odesláno varování řídicímu systému nebo obsluze stroje. Výrobní chyby jsou neprodleně zjištěny a lze je včas opravit. Úložiště dat v kombinaci s ID komponent umožňuje konzistentní sledovatelnost. To znamená, že máte k dispozici sběr, vyhodnocení a dokumentaci dat včetně dokladu o kvalitě – komplexní stanovení.

+ Automatické řízení hloubky svařování

Kromě měření nabízí Precitec IDM možnost automaticky řídit hloubku svařování. Za tímto účelem jsou trvale zjištěné skutečné hodnoty porovnávány s cílovými hodnotami a hloubka svařování je řízena v reálném čase úpravou výkonu laseru. Tímto způsobem lze zaručit spolehlivý a reprodukovatelný svarový spoj i u náročných a bezpečnostně důležitých komponentů.

+ Vyhnutí nezbytnému reworku dílu

Absolutním měřením hloubky svařování lze specificky identifikovat jako NOK a provést automatické vyhození. To má také výhodu, že náklady na rework jsou sníženy na minimum.

Technické specifikace
Přesnost polohování menší než 50 μm

Rozsah měření: cca. 10 mm

Vzorkovací frekvence: 70 kHz

Rozhraní: Síť, RS-422, 2x analog (0-10V)

Nahoru