Případová studie: Řezání čoček

Řezání čoček

Pro významného dodavatele světlometů do automotive

ZADÁNÍ​

Cílem projektu bylo vytvoření poloautomatické laserové stanice, kde operátor ručně zakládá čočky do přípravku. Stanice byla postavena na jednoduchosti a funkčnosti celého řešení pro snadné zaučení obsluhy.

​ŘEŠENÍ​

Laser je ve stanici umístěn ve vertikální pozici a usazen na motorizovaných osách x, y, z, které umožňují pohyb laseru nad zakládacím přípravkem tak, aby se docílilo optimální polohy laseru vůči dílu. Díky tomu je možné odříznout čočku od vtokové soustavy o tloušťce 3 mm během několika vteřin. Přípravky jsou uloženy na dvoupolohovém karuselu, kde má operátor během řezání časový prostor pro vyjmutí odřezaných čoček a založení nových.

​VÝSLEDEK​
  • Nahrazení konvenční technologie řezání za laserovou.
  • Docílení vysoké kvality a přesnosti řezu.
  • Dosahovaná odchylka na 1000 dílů je pouhých 0,015 mm.
  • Možnost implementace i na jiné typy čoček.

Chcete vědět více informací?

Další řešení pro odvětví naleznete zde.