Přihlaste se na WEBINÁŘ: Úvod do laserové bezpečnosti (zdarma)

Vážení zákazníci,

bezpečnost uživatelů laseru je velmi specifická oblast, jejíž řešení je pevně ukotveno v české i evropské legislativě, která se opírá o řadu mezinárodně uznávaných norem. Neznalost těchto legislativních požadavků může vést k zastavení provozu a pokutě do výše 2 mil. korun.

Drtivá většina průmyslových laserů pracuje mimo viditelné spektrum a operátoři si nejsou vědomi rizik a chování laserového záření, což je příčinou 90 % úrazů. Ačkoliv jsou přímá rizika laserem malá, mají fatální následky. Druhotná rizika (spaliny, sekundární záření atd.) jsou pak nejvíce opomíjenou stránkou v provozech!

Připravili jsme si pro Vás online WEBINÁŘ na téma – Úvod do laserové bezpečnosti.

Webinář: Úvod do laserové bezpečnosti

Pro koho je určen: Obsluhu laserů, bezpečnostní techniky, zaměstnavatele, kteří provozují laserové pracoviště
Termíny: 21.5. v 10:00, 28.5. v 10:00, 4.6 v 10:00
Čas: Začátek vždy v 10:00, doba trvání 40 minut
Místo: Platforma Teams
Cena: Zdarma

Témata webináře:

  • Co je to laser (vlastnosti laserového paprsku)
  • Vybrané laserové aplikace
  • Základy legislativy (povinnosti a kompetence)
  • Laserové třídy
  • Rizika
  • Vliv laseru na lidské tkáně
  • Metodika BOZP

Pokud si nejste jisti jak je to s laserovou bezpečností u Vás, neváhejte nás kontaktovat a nebo se rovnou přihlaste tel.: +420 733 373 780 nebo e-mailu hroch@lascam.cz.