Presné meranie priemetu trojrozmerných objektov

obrazek1Tento projekt se zabývá návrhem kompletního řešení pro přesné měření průmětu nadměrných trojrozměrných objektů, v tomto případě až cca. 2 × 2 m. Projekt počítá s technickým, konstrukčním i softwarovým řešením měřicího zařízení splňujícího náročné bezpečnostní požadavky práce s laserovou optikou. Součástí projektu je i dodávka a konfigurace výpočetní techniky pro automatický přenos a synchronizaci naměřených a zpracovaných dat do externí databáze.

Principem měření průmětu objektů je postupné skenování objektu kamerou, výsledná sada obrazů je spojena do jednoho velkého obrazu, v tomto případě cca 20 000 × 20 000 pixelů. Složený snímek zobrazující průmět objektu je uveden vpravo. Jelikož složený obraz obsahuje kromě zájmového objektu (žlutá) i jiné nezájmové objekty (podlaha – zelená, stojan – oranžová), je nutné tyto objekty před měřením softwarově odstranit. Proto je třeba v dalším kroku obraz podrobit matematické analýze. Výstupem z měření je změřená plocha, souřadnice zájmového objektu uložené v textovém souboru a binární obraz průmětu objektu.

Hlavní úkoly projektu byly:

  • Konstrukční návrh pohyblivého měřicího zařízení nesoucího osvětlovací laser a snímací kameru.
  • Výroba, sestavení a instalace měřicího zařízení.
  • Vyhodnocení plochy průmětu pomocí metod zpracování obrazů a následné získání jednotlivých bodů obrysu objektu.
  • Návrh databáze pro ukládání výsledků měření.

Přesné stanovení plochy průmětu bylo získáno následujícím postupem:

obrazek21. Snímky byly získány šachovnicovým snímáním objektu, přičemž byla známa aktuální poloha kamery získaná z magnetických enkodérů.
2. Odstranění rušivých vlivů osvětlení.
3. Složení získaných dílčích snímků do celkového obrazu průměru předmětu následovaná korekcí na teplotní roztažnost.
4. Filtrace a segmentace obrazových dat tak, aby došlo k jednoznačnému nalezení objektů v obraze.
5. Odstranění nežádoucích objektů, a to residuálních malých objektů z matematického zpracování a také stojanu a podlahy, na kterých byl předmět při snímání postaven.
6. Přesné změření plochy průmětu a obrysu žádoucího objektu.

 Pre ďalšie informácie o presném meranie priemetu trojrozmerných objektov nás neváhajte kontaktovať.