Optické meranie a kontrola kvality

Strojové videnie (machine vision) alebo navádzanie robotov sú dnes už úplne bežné aplikácie, pre ktoré stačí popýtať štandardného dodávateľa s hotovým riešením.

Čo keď ale potrebujete špecifické merania alebo špecifickú optickú kontrolu? Čo priehľadné materiály, vytváranie databáz, meranie veľkých plôch, deformácií alebo zložitá tvorba programu?

Pozrite sa na príklady špecifických aplikácií:

Všetky odvetvia:

 • Kontrola balenie, potlače, značenie
 • Kontrolné čítanie informácií na výrobnej linke, uloženie do databázy
 • Meranie povrchu a tvaru obrobkov a trubiek
 • Optická kontrola prítomnosti nečistôt v textilnom vlákne či pavučince
 • Kontrola otrepov a zvyškov po rezaní laserom, po rezaní na vode
 • Kontrola zvarov (optické meranie, RTG meranie)
 • Real time kontrola tvaru zkružovaného plechu pri tvarovaní
 • Kontrola celkového tvaru plastových výliskov, pnutia u nepriehľadných ale aj priehľadných materiálov
 • Meranie povrchu a defektov rúrok v sektore utilities (ropovod, plynovod atď.)
 • Optické meranie výšky hladiny taveniny
 • Aplikácie na meranie a kontrolu v rámci lekárskych laboratórií
 • Optické prístroje na meranie prírastku drevnej hmoty (lesné hospodárstvo)

Špecifické pre automotive a aerospace:

 • Meranie deformácie pneumatík
 • Meranie plochy a tvaru s vysokou presnosťou
 • Meranie priehybu skla u gravitačného tvarovanie
 • Meranie šošoviek a reflektorov
 • Meranie svietivosti svetiel, tvar svetiel, porovnanie s normou
 • Meranie tvaru (rovinnosti) float skla, selekcia

Špecifické pre dopravné sektor:

 • Meranie tvaru (opotrebovanie) železničných kolies alebo koľají
 • Meranie tvaru (opotrebenie) električkových alebo železničných kolies
 • Meranie opotrebenia trolejového vedenia
 • Optické meranie rovinnosti / tvaru vozovky

Viac informácií o kamerových systémoch nájdete tu.

 Pre ďalšie informácie o optickom meraní a kontrole kvality nás neváhajte kontaktovať.