Nový nástroj pre čistenie v priemysle

Mnoho výskumov týkajúcich sa nových technológií pre priemyselné čistenie a povrchových úprav sa snaží dlhú dobu nájsť spôsoby, ako zvýšiť produktivitu a povrchovú kvalitu alebo znížiť náklady. Aj keď sa súčasné technológie neustále skúmajú a vyvíjajú, je tu jedna, ktorá priniesla nové svetlo do tejto záležitosti. Laser nastavuje nový štandard pre úsporu nákladov prevádzkovej energie a spotrebného materiálu.

Druck

Obrázok 1- Laserový čistiaci proces

Modulárny laserový systém CleanLaser predstavuje účinnú alternatívu ku konvenčným metódam. Laser nevyžaduje žiadne abrazíva alebo chemikálie, ktoré si vyžadujú osobitné zaobchádzanie, skladovanie a ekologickú likvidáciu. Okrem toho, čistenie laserovej technológie pomáha chrániť životné prostredie tým, že odstráni brusivo a odpad z procesu čistenia.

jskljObrázok 2 – Proces laserového čistenia

Čistenie laserom môže odstrániť znečistenia alebo povlak, na čo sú zvyčajne potrebné dve alebo viac konvenčných metód na dosiahnutie rovnakého výsledku. Keď laser interaguje s plochou (typicky kovovou), vrstva oxidu sa odstráni, čo umožňuje priamo zvárať kovové spoje, vytvárajúce dlhotrvajúcu stabilitu.

Čistenie laserom je určite najmodernejšou technológiou s pridanou hodnotou nízkych nákladov a kvality, rovnako ako vedecky preukázaná dlhodobá stabilita.

Aplikácie, kde môžeme laser využiť:

  • Príprava povrchu pre povrchovú úpravu
  • Odmastenie ocele pred vytváraním spojov
  • Čistenie a predčistenie na adhezívne spájanie
  • Čistenie a predčistenie na spájkovanie a zváranie
  • Selektívne odstránenie antikoróznych vrstiev ako príprava pre zváranie
  • Konečná úprava zvarov – odstránenie sfarbenia
  • Štrukturalizácia a úprava kovového povrchu
  • Odstránenie činidiel z plastov a kompozitných súčastí ako príprava pre následné spájanie
  • Odstránenie naparených vrstiev po procese kovania

dciasObrázok 3-  Makro povrchu po laserovom čistení zvarov

Všetky systémy sú určené pre prevádzku 24/7. Sú odolné a vyžadujú minimálnu údržbu. Na rozdiel od konvenčných metód čistenia laser odstráni zvyšky z výroby, oxidy a mastnoty pokojným, čistým a presným spôsobom. CleanLaser vyžaduje len malý priestor na podlahe a používa až 50 m dlhé pružné káble z optických vlákien, ktoré dostanete tam, kam potrebujete.

Pre adhezívne spájanie sa laserom dobre pripravuje najmä hliník a horčík, pričom v závislosti na zvolenom výkonu laseru je možné dosahovať rýchlosti čistenia až 35 cm²/minútu. Všetky systémy CleanLASER je možné plne automatizovať alebo použiť pre ručné opracovanie. Lasery nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu a náklady na ich prevádzku sú prekvapivo nízke.