Nový nástroj pre čistenie v priemysle

Hľadanie efektívnych čistiacich a preparačných technológií, ktoré umožňujú zvýšenie produktivity, kvality povrchu alebo znižovanie vstupných nákladov na prevádzku, je už dlho známou témou. Všetky dostupné technológie sa síce neustále zlepšujú, ale je tu jedna, ktorá zavádza na trh skutočně iný rozmer. Z hľadiska úspory nákladov na prevádzkové energie a spotrebné materiály určuje laser úplne nový štandard.

 

edfgObrázek 1- Princíp laserového čistenia

Modulárny laserový systém CleanLASER predstavuje ekonomickú alternatívu ku konvenčným čistiacim technikám. LASER nevyžaduje žiadne brusivá ani chemikálie, s ktorými by bolo nutné patrične zaobchádzať, skladovať ich a ekologicky likvidovať. Laserový systém je tak šetrný k životnému prostrediu a umožňuje čistiť bez abrazív a splodín.

jskljObrázek 2- Princíp čistenia povrchu laserom

Pri čistení laserom sú z povrchu odstránené povrchové znečistenia či povrchové vrstvy, ktorých sa v iných prípadoch zbavujeme i kombináciou dvoch či viacerých metód. Pri interakcii laseru je z povrchu (väčšinou kovového) odstránená i vrstva oxidov, čo umožňuje vytvárať i priame kovové spoje s dlhodobou odolnosťou.

Laserové čistenie je tak prelomovou technológiou. Hlavne v zmysle pomeru nákladov a kvality s vedecky preukázateľnou dlhodobou stabilitou.

Aplikácie kde môžeme laser využiť:

• Príprava povrchu pre ďalšiu povrchovou úpravu
• Odmastenie ocele pred vytváraním spojov
• Čistenie a príprava hliníku pre dlhodobé spoje
• Čistenie a príprava hliníku pre pájanie a zváranie
• Selektívne odstránenie antikoróznych vrstiev ako príprava pre zváranie
• Konečná úprava zvarov – odstránenie zafarbenia
• Štruktúralizácia a modifikácia kovového povrchu
• Odstránenie činidiel z plastov a kompozitných súčastí ako príprava pre natieranie a spájanie
• Odstraňovanie naparených vrstiev po procese pokovaní

dciasObrázok 3- Makro povrchu po laserovom čistení zvarov

Všetky systémy sú navrhnuté pre stálu prevádzku s vysokou spoľahlivosťou bez nutnosti väčšej údržby. Účinný, ale napriek tomu šetrný laserový zväzok odstraňuje odolné výrobné zvyšky, oxidy a mastnotu bez zvýšenej hlučnosti, ktorá je typická pre tradičné metódy čistenia. CleanLASER zaberá na podlahe malú plochu a využíva až 50 m dlhé flexibilné optické vlákno k vedeniu laserového zväzku tam, kde ho potrebujete.

Pre adhezívne spojenie sa laserom zvlášť dobre pripravujú hliník a horčík, pričom v závislosti na zvolenom výkone laseru je možné dosahovať rýchlosti čistenia až 35 cm²/minútu. Všetky systémy CleanLASER je možné plne automatizovať alebo  použiť pre ručné opracovanie. Lasery nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu a náklady na ich prevádzku sú prekvapivo nízke.wsf

Obrázok 4 – Porovnanie reálnych nákladov na prevádzku

Pre viac informácií nás kontaktujte tu.