Navařovací lasery.

Navařovací lasery

Aplikace: navařováníLaserové navařování je proces, při kterém lze velmi přesně, efektivně, a hlavně bez tepelných deformací a ztráty tvrdosti základního materiálu navařit přídavný drát o průměru od 0.2–1 mm.

Laserové navařování je pomocníkem při opravách a technologických změnách ve výrobě forem a lisovacích nástrojů.

Lze opracovat všechny druhy nástrojových ocelí, hliníkových slitin či různé slitiny mědi.


Laserové stanice pro navařování

SWA300Nabízíme uzavřené laserové stanice, které splňují podmínky pro lasery I. třídy, nebo otevřené stanice IV. laserové třídy.

Navařovací stanice se dále mohou dělit dle konstrukce na zařízení s integrovaným stolem – tato zařízení se vyznačují zejména vysokou kvalitou ergonomie pro obsluhu, případně zařízení s výsuvným a výklopným ramenem, které je vhodné zejména pro navařování na rozměrově a tvarově náročných dílech, typicky velkorozměrové formy se složitým členěním.

Naše navařovací lasery se vyznačují zejména uživatelsky přívětivým prostředím. Nastavování parametrů probíhá pomocí obrázkového dotykového panelu.

Součástí navařovacího laseru jsou motorizované osy X Y a Z, díky kterým lze pracovat v poloautomatickém režimu a tím razantně zvýšit přesnost navařovacího procesu. Lze volit trajektorie typu přímá linka, uzavřený, či otevřený mnohoúhelník, nakloněná rovina či kružnice. Navařovací laser poté pohybuje motorizovanými osami na základě zadané trajektorie a tím je zaručena velmi vysoká přesnost procesu.

SWT_open
SWT

Hlavní výhody
 • Nedochází ke vzniku prohloubení v okolí svařované oblasti
 • Nízká tepelně ovlivněná zóna – minimalizovaný vstup tepla do základního kovu
 • Nízký objem přidaného materiálu – minimalizuje se nutnost následného obrábění
 • Vysoce pevný výsledný svar s větší tvrdostí – důsledek velmi rychlého laserového procesu
 • Přesné lokalizování svařované oblasti v řádu desetin milimetru
 • Minimální zabarvení svaru a jeho bezprostředního okolí.
 • Lze navařovat malá a těžko přístupná místa
 • Lze navařovat i tvrdší materiál, než je základní (až 62 HRC)

 Laserové navařování se nejčastěji využívá při:

Opravách ohýbacích a střižných nástrojů:

 • Lisovací nástroje
 • Ohýbací nástroje
 • Opravy střižných hran
 • Bez poškození a propalů v okolí návaru

Údržbě a opravě forem

 • vyplnění prasklin
 • navaření hran i ostrých rohů
 • opravy po chybě ve výrobě nástroje
 • vyplnění po tepelných úpravách
 • opravy po erozích
 • vyplnění při změně designu formy
 • atd.

Máte zájem o více informací k produktům nebo potřebujete zajistit servis?

Nahoru