Lasery pro vrtání

Jedna z nejzajímavějších laserových aplikací poslední doby, díky které lze v dnešní době vrtat téměř do neomezeného množství materiálů a v přesnosti až 1μm je technologie laserového vrtání. Kromě běžných i vzácných kovových materiálů je díky této technologii skutečně možné opracovávat na miniaturních obrobcích i materiály, které doposud v tomto měřítku snadno opracovatelné nebyly jako keramika, kevlarové či karbonové kompozity, polymery.

Specifikace / Poptávky zde   Tel.: +420 778 065 205 / Email: info@lascam.cz

Lasery pro vrtání

Laserové vrtání

Pod vlivem krátkého impulzu s vysokou hustotou výkonu se materiál v bodě dopadu taví a následně sublimuje. Při sublimaci materiálu se prudce zvětšuje jeho objem a tlak sublimačních par vypudí materiál ven. Časté je využití pulzních, vláknových nebo Nd:YAG zdrojů s lasery kratších vlnových délek 335 nm nebo 532 nm, a to z důvodu lepší absorpce v materiálu. Následně není nutné používat zdroje s vysokými výkony. Díky laserovému vrtání lze dosáhnout extrémních přesností až na 1 μm a to i pod úhlem.

Za dobu užívání se ze základní technologie vyvinuly tři metodické postupy vrtání:

Vrtání jednotlivými pulzy a nárazové vrtání
Díky jednotlivým pulzům se srovnatelnou energií lze velmi rychle vytvořit velké množství děr, kdy dojde k perforaci pouze po jednom pulzu. Nárazové vrtání otvoru spočívá ve více pulzech s nižším výkonem, kdy je sice čas na jednu perforaci delší, nicméně otvory vrtané pomocí nárazového vrtání se vyznačují vyšší přesností než je tomu u vrtání jednotlivými pulzy.

Trepanační vrtání
Trepanační způsob je výsledkem spojení nárazového vrtání kruhového pohybu, kdy nárazovým vrtáním je vytvořen otvor, který je ve zvětšujících se kruzích rozšiřován do požadovaného tvaru perforace. Proces nárazového vrtání zvětšených kruhů se následně posunuje směrem do materiálu, kde dochází i k vypuzování par materiálu.

Spirálové vrtání
Spirálový způsob je založen na oběhu trajektorie určené perforace v tzv. dráze kruhového schodiště, kdy je trajektorie opakována s postupným snižováním ohniska do hloubky materiálu. Díky této metodice je možné vrtat velmi hluboké a velmi přesné perforace.

Výhody laserového vrtání:

  • velká přesnost děr
  • rychlost procesu
  • jednoduchost integrace
  • velmi nízké tepelné ovlivnění materiálu
  • bezkontaktní metoda
  • stabilní opakovatelnost
  • dlouhá životnost technologie