Lasery pro řezání

Řezání materiálu pomocí laserového svazku patří v dnešní době mezi nejčastější průmyslové aplikace. Přes široké uplatnění v oblasti zpracování kovových materiálů lze řezat i celou řadu nekovových materiálů jako jsou plasty, polymery, keramika, dřevo či textilie. Rychlostí s tenkou řeznou spárou, vysokou přesností, opracováním bez kontaktu s materiálem a minimálními náklady na údržbu se laserové řezání dostává v efektivitě procesu daleko před klasické konvenční techniky.

Specifikace / Poptávky zde   Tel.: +420 778 065 205 / Email: info@lascam.cz

Lasery pro řezání

Řezání laserem

Pro průmyslové řezání laserem se využívají CO2 a hlavně vláknové lasery, které jsou zabudovány na 2D plošinových, komorových nebo 3D robotických systémech.

Velice zajímavou aplikací z oblasti řezání laserem je tzv. remote cutting, kdy svazek není veden pomocí os, ale pomocí optické soustavy zrcátek na galvomotorech, které určují trajektorii. Nevýhodou je hmotnost procesní hlavy, která při instalaci na 2D nebo 3D systém neumožňuje rychlý posun laserové hlavy. Tuto nevýhodu ale vynahrazuje extrémní rychlost pohybu svazku v definované oblasti pracovního pole čočky F-théta. Využití nalezneme hlavně u rozměrově menších produktů, kdy je optická sestava stacionární – například svařování baterií nebo obrysové svařování komponentů do Automotive a Aerospace.

Výhody laserového řezání:

  • dlouhá životnost
  • vysoká rychlost produkce
  • rychlá návratnost investice
  • možnost řezat velkou rychlostí i nekovové matriály jako polymery, karbon, kevlar, dřevo, keramika, textilie
  • malá tepelně ovlivněná oblast řezaného materiálu
  • vysoká přesnost opakovatelnosti
  • tenká řezná spára
  • bezkontaktní proces

Laserové systémy v průmyslové praxi

 Více zajímavých videí naleznete zde.