Laserové školenia a optimalizácia technológií

Častým problémom pri integrácii laserových systémov je nesprávne nastavenie parametrov laserového zdroja alebo procesnej hlavy a nedostatočné zaškolenie obsluhy zariadenia. Dôsledkom je nevyhovujúce výsledky výrobného procesu. Preto je misiou LASCAM systems osveta laserových technológií v rámci českého a slovenského priemyslového sektoru. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam nášho tímu súčiastky nie len dodávame, ale sme schopní ich aj nastaviť a vyladiť, a to ako v nových, tak aj v existujúcich integráciách.

Laserové školenie

  • Školenie o laserových technológiách:všeobecné školenie laserových technológií a ich možností
  • Obsluha laserového zariadenia:zaškolenie obsluhy na zariadenie od väčšiny dodávateľov
  • Starostlivosť a údržba laserovej technológie:školenie dôležité pre dlhodobé a bezproblémové využívanie technológie
  • Demonštrácia laserovej technológie:využívame dedikované laserové laboratórium, kde si môžete vyskúšať prácu s technológiami alebo vytvoriť vzorky
  • Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti pre Vašu spoločnosť:vypracujeme Vám vzorky priamo na Vašich výrobkoch, pomôžeme Vám s nákladmi na chod zariadenia a spočítať návratnosť investície
  • Laserová bezpečnosť a audity laserovej bezpečnosti: Bezpečnosť je nadovšetko a nie je tomu výnimkou ani u laserových technológiách. Pomôžeme Vám vyznať sa v spleti bezpečnostných predpisov a upraviť Vaše zariadenie tak, aby splňovalo slovenské i európske bezpečnostné normy


  • Laserová bezpečnost

Optimalizácia technológie

Správne nastavenie a optimalizácie systému vedie k výraznému zvýšeniu efektivity procesu, zvýšeniu rýchlosti výrobného taktu nebo zníženia energetickej náročnosti.

V oblasti optimalizácie sa zaoberáme najmä samotným laserovým procesom rezania, zvárania, čistenia a značenia, kedy hľadáme optimálny priesečník parametrov pre dosiahnutie efektívneho procesu. Hlavným zameraním je jemné ladenie procesných plynov, požiadaviek prievaru, vzhľadovej kvality rezu alebo riešenie častých technologických a metodických chýb.

V rámci štúdie uskutočniteľnosti Vám okrem vzoriek a správy vytvoríme plán metodiky testov podle kritérií produkcie. Výsledky testov zanalyzujeme a navrhneme vhodné technológie a parametre k zefektívneniu produkcie. Súčasťou našej podpory je také zaškolenie obsluhy Vášho systému v princípoch nastavovania procesných parametrov a kontrola stanoviska, či už z hľadiska bezpečnosti alebo z hľadiska kontroly optického a plynového vedenia použitého v systéme.

Projektové riadenie & Turn-key systems

V LASCAM systems dodávame technicky ale i investične náročné celky, a preto si dávame záležať na plánovaní a projektovom riadení. Vieme, ako obtiažna je koordinácia viacerých dodávateľov a zároveň vieme, ako dôležité sú pre našich zákazníkov termíny a ako drahé sú odstávky výroby. Laserová technológia je srdcom zložitých robotických zariadení alebo jednoúčelových strojov. Preto je LASCAM vždy generálnym dodávateľom, čo nám umožňuje kontrolovať kvalitu dodávaných súčiastok od rôznych dodávateľov a zároveň dodržať termíny, ktoré sľúbime našim zákazníkom.

Pre ďalšie informácie o laserovom čistení nás neváhajte kontaktovať.