Laserové školení a optimalizace technologií

Častým problémem při integraci laserových systémů je nesprávné nastavení parametrů laserového zdroje nebo procesní hlavy a nedostatečné zaškolení obsluhy zařízení. Důsledkem jsou potom nevyhovující výsledky výrobního procesu. Proto je misí LASCAM systems osvěta laserových technologií v rámci českého a slovenského průmyslového sektoru. Díky rozsáhlým zkušenostem našeho týmu součásti nejen dodáváme, ale jsme schopni je i nastavit a vyladit, a to jak v nových, tak i ve stávajících integracích.

Laserové školení

  • Školení o laserových technologiích:obecné školení laserových technologií a jejich možností
  • Obsluha laserového zařízení:zaškolení obsluhy na zařízení od většiny dodavatelů
  • Péče a údržba laserové technologie:školení důležité pro dlouhodobé a bezproblémové využívání technologie
  • Demonstrace laserové technologie:využíváme dedikovanou laserovou laboratoř, kde si můžete vyzkoušet práci s technologií nebo vytvořit vzorky
  • Vypracování studií proveditelnosti pro Vaši společnost:vypracujeme Vám vzorky přímo na Vašich výrobcích, pomůžeme Vám s náklady na chod zařízení a spočítat návratnost investice
  • Laserová bezpečnost a audity laserové bezpečnosti: Bezpečnost je nade vše a není tomu výjimkou ani u laserových technologií. Pomůžeme Vám vyznat se ve spleti bezpečnostních předpisů a upravit Vaše zařízení tak, aby splňovalo české i evropské bezpečnostní normy.

    Laserová bezpečnost

Optimalizace technologie

Správné nastavení a optimalizace systému vede k výraznému zvýšení efektivity procesu, zvýšení rychlosti výrobního taktu nebo snížení energetické náročnosti.

V oblasti optimalizace se zabýváme zejména samotným laserovým procesem řezání, svařování, čištění a značení, kdy hledáme optimální průsečík parametrů pro dosažení efektivního procesu. Hlavním zaměřením je jemné ladění procesních plynů, požadavků průvaru, vzhledové kvality řezu nebo řešení častých technologických a metodických chyb.

V rámci studie proveditelnosti Vám kromě vzorků a zprávy vytvoříme plán metodiky testů dle kritérií produkce. Výsledky testů zanalyzujeme a navrhneme vhodné technologie a parametry k zefektivnění produkce. Součástí naší podpory je také zaškolení obsluhy Vašeho systému v principech nastavování procesních parametrů a kontrola stanoviště, ať už z hlediska bezpečnosti nebo z hlediska kontroly optického a plynového vedení použitého v systému.

Projektové řízení & Turn-key systems

V LASCAM systems dodáváme technicky ale i investičně náročné celky, a proto si dáváme záležet na plánování a projektovém řízení. Víme, jak obtížná je koordinace více dodavatelů a zároveň víme, jak důležité jsou pro naše zákazníky termíny a jak drahé jsou odstávky výroby. Laserová technologie je srdcem složitých robotických zařízení nebo jednoúčelových strojů. Proto je LASCAM vždy generálním dodavatelem, což nám umožňuje kontrolovat kvalitu dodávaných součástí od různých dodavatelů a zároveň dodržet termíny, které slíbíme našim zákazníkům.

Pro další informace o laserovém čištění nás neváhejte kontaktovat.