Lasery pre kalenie

Jedným z moderných a časovo veľmi efektívnych procesov povrchových úprav je povrchové laserové kalenie. Hlavnou výhodou laserového kalenia je rýchlosť celého kaliaceho procesu, keď laserový zväzok zahraje povrch meteriálu iba do určitej hĺbky a pri posune zväzku po trajektórii je povrch automaticky chladený okolitým materiálom tzv. samovolným schladením. Vďaka malému tepelnému ovplyvňovaniu zostávajú deformácie povrchu i objektu nepatrné a náklady na ich odstránenie sú minimálne či úplne odpadávajú. Čím väčšia hĺbka prekalenia, tým väčší musí byť okolitý objem, aby došlo k včasnému odvodu tepla. V inom prípade je potreba aditívneho chladenia.

Špecifikácie / Dopyt tu    Tel.+421 911 108 002/ Email: info@lascam.sk

Lasery pre kalenie

Kalenie laserom

Pre kalenie laserom sa používajú lasery Nd:YAG, vláknové lasery a v poslednej dobe hlavne tiež vysoko výkonové diódové lasery. V spojení s 3D robotickými systémami je možné kaliť aj paricálne t.j. na vybraných plochách či plošných trajektóriách bez tepelného ovplyvnenia okolitého materiálu a to i na zložitých 3D modeloch. Laserové kalenie si získava z hľadiska jednoduchej programovateľnosti obľubu najmä pri povrchovej úprave mechanických nástrojov ako nožov, strižníc, ozubených kôl, lisovacích foriem a i.

Výhody povrchového kalenia:

  • malá priestorová náročnosť systému
  • vzhľadom k rýchlosti procesu rýchla návratnosť investície
  • nízke tepelné ovplynenie okolitého materiálu
  • minimálne deformácie / trhliny
  • parciálne kalenie
  • kalenie liatin
  • nahrádzanie cementácie a nitridácie laserovým kalením
  • nízka energetická náročnosť
  • jednoduchá integrácia
  • ekologická prevádzka

 Viac zaujímavých videí nájdete tu.