Informace o laserovém gravírování

S laserem již na stálo!

Popisování laserem

Laser využívá zesílené světlo k popisování produktů. Srdcem popisovacího laserového zařízení je médium obsahující atomy, které uchovávají energii fotonů a mohou být stimulovány, aby uvolnily tuto energii v koncentrovaném pulzu. Médium může být směs plynů (CO2, He-Ne,..) polovodič (diodový laser), kapalina (barvivový laser), pevný krystal (Nd:YAG laser, Nd:YLF,..). V závislosti na použitém médiu je produkováno záření o různé vlnové délce. Pro popisování mohou být tyto vlnové délky rozděleny do tří hlavních kategorií: krátké vlnové délky, viditelné vlnové délky a dlouhé vlnové délky.

Lasery s krátkou vlnovou délkou

Lasery s krátkou vlnovou délkou, také známé jako UV lasery, využívají k vytvoření popisu ablaci – je to tzv. studený proces popisu (Cold-marking process). Do této kategorie patří excimerové lasery. Lasery s krátkou vlnovou délkou jsou vhodné pro popisování extrémně tenkých materiálů, izolací kabelů a velmi malých součástí.

Lasery s viditelnou vlnovou délkou

Lasery využívající vlnovou délku ve viditelné oblasti spektra vytvářejí popis působením tepla nebo tlaku. Mezi tyto lasery řadíme Nd:YLF, Nd:YAG, Nd:YAP, Nd:YVO4. Lasery s viditelnou vlnovou délkou jsou obvykle užívány pro popisování kovových materiálů.

Lasery s dlouhou vlnovou délkou

Lasery s dlouhou vlnovou délkou, známé také jako infračervené lasery, využívají infračervenou část světelného spektra. Do této kategorie patří CO2 laser, který je vhodný pro popisování organických materiálů – dřeva, kůže a plastů.

Metody popisování laserem

Pro vytvoření požadovaného popisu na vzorku lze použít různé metody laserového popisu. Tyto metody se dále rozdělují na přímé a nepřímé. Přímé metody laserového popisu využívají k vytvoření popisu pouze vlastnosti laserového paprsku a jeho interakci s popisovaným materiálem. U nepřímé metody laserového popisování je navíc využita interakce paprsku laseru s přídavným pomocným materiálem.

laserove-gravirovani1

Obrázek 2 – Specifikace procesu v popisovací „skenovací“ hlavě

Využitím přímé metody laserového popisu lze dosáhnout různých typů popisu – materiálového ovlivnění:

  • Změna barvy žíháním (kovy) – laser annealing
  • Změna barvy tepelným působením na pigmenty obsažené v materiálu (plasty)
  • Změna barvy povrchovým tavením (kovy) – laser etching
  • Změna povrchové textury odpařováním materiálu – laser engraving
  • Odstranění povlaku a vytvoření kontrastu se základním materiálem – coat and remove
  • Vytvoření popisu pomocí nárazové vlny – laser peening
  • Karbonizace laserem – laser carbonization
  • Pěnění laserem – laser foaming

Mezi nepřímé metody laserového popisu lze zařadit:

  • Laserové spojování (laser bonding)
  • LENS proces
laserove-gravirovani2
laserove-gravirovani3

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.