Laserové čistenie kovov

stock-hawk-helicopterKovy sú vďaka vysokému bodu tavenia a vysokej odrazivosti ideálnym materiálom, ktorý sa dá čistiť laserom. Vďaka správne fokusovanému zväzku odparuje laser veľmi rýchlo nežiaduce povlaky, nátery či oxidy. Tento proces prebieha bez poškodenia základného kovového materiálu. Na široké spektrum nečistôt preto už nie je treba využívať chemické, abrazívne alebo iné mechanické metódy. Vysoká kvalita zaručuje ekonomickú a ekologickú návratnosť.

Čistiace lasery cleanLASER pracujú s veľmi presným čistiacim poľom a parciálne maskovanie je preto v mnohých prípadoch zbytočné. Laserové čistenie môže mať rôznu mieru intenzity a dá sa tak odstraňovať celá šírka nežiadúcej vrstvy, alebo len separovať požadovanú vrstvu bez poškodení ďalších spodných vrstiev. V plastikárstve či v leteckom priemysle sa laserové čistenie stáva bežným štandardom pre presné odstránenie nečistôt či vrstiev bez poškodení základného kovového materiálu.

Výhody laserového čistenia:

 • Parciálne i plošné odstraňovanie nečistôt či vrstiev
 • Povrchové i hĺbkové čistenie až na základný materiál
 • Bez poškodení základného povrchu
 • Bez ďalších spotrebních médií

Aplikácie:

 • Lokálne, nedeštruktívne odhaľovanie zvarov pre inšpekciu
 • Abrázia anodizovaných povlakov a naparených vrstiev
 • Čiastočné odstraňovanie farieb ako príprava pre spájkovanie alebo zváranie
 • Odstraňovanie zbytkov lepidla a tmelu
 • Selektívne odstraňovanie farieb (po vrstvách) z plastových a vláknových kompozitných dielov
 • Odstraňovanie korózie z brzdového potrubia a hydraulických trubiek
 • Odstraňovanie farieb z pozinkovaného plechu pri zachovaní odolnosti voči korózii
 • Odizolovanie káblov a magnetických drôtov
 • Odstraňovanie potlače a značiek
 • Odstraňovanie naparených vrstiev zo skla, napr. fotovoltaické panely

Pre ďalšie informácie o laserovom čistení nás neváhajte kontaktovať.