Laserové čistenie: 6 odporúčaní pre efektívny výber technológie

Laserové čistenie: 6 odporúčaní pre efektívny výber technológie

Laserové čistenie: 6 odporúčaní pre efektívny výber technológieLaserové čistenie sa vo svete stáva veľmi rýchlo zavedenou technológiou nie len vďaka svojej efektivite a lacnej prevádzke, ale niekedy taktiež kvôli prestíži a snahe firiem zlepšiť technologickú úroveň podniku oproti konkurenci. Táto technológia však nemusí vždy plniť očakávaný efekt a môže spôsobiť škodu aj vyššiu, než bola jej obstarávacia cena, tj. v radoch miliónov eúr. Preto by sme vás radi upozornili na niekoľko základných chýb, ktorých je potrebné sa vyvarovať pri výbere technológie a ktoré vedú k jej najefektívnejšiemu využitiu.

Základné odporúčania pri výbere technológie:

1. Je potrebné správne definovať, čo potrebujete čistiť a zbytočne neuvádzať extrémne hodnoty. Tie totiž môžu technológiu výrazne predražiť (napr.: z dôvodu nižšej efektivity čistenia minoritních objemov).

2. S dodávateľom technológie nejprv starostlivo prejdite vašu výrobu a zistite možné reálne využitie technológie. Problémy často začínajú tým, že si poviete: „Mohlo by to fungovať, vyskúšame to a uvidíme“. Odporučujeme si vždy vyžiadať test danej nečistoty na vlastnom kuse alebo sa s dodávateľom dohovoriť  na testovacej prevádzke v určitom počte dní, aby ste boli schopný presne určiť rozsah možných prác a využitie stroja.

3. Vyžadujte od dodávateľa referencie a pýtaje sa, ako zariadenie funguje. Nejedná sa o malú investíciu, ktorú do technológie vložíte, a je preto dôležité starostlivo vyberať.

4. Na trhu laserového čistenia pôsobia aj firmy s nedostatočnou znalosťou technológie a procesu. Bohužiaľ, nie vždy, kedy je povrch očistený, je zároveň aj nepoškodený. Výsledkom sú potom poškodené formy a podkladové vrstvy, keď vznikajú ďalšie nečakané náklady, ktoré vám dodávateľská firma neuhradí. Išlo totiž o vami požadované testy a oni predsa len nezaručovali 100 % výsledok.

5.  V prípade laserového čistenia je nutné riadiť sa zásadami, že cena nie je nikdy smerodatná a to najlacnejšie nie vždy funguje. Hľadajte funkčný overený stroj s niekoľkoročnou históriou, aby ste sa vyhli častým servisom a ďalším potenciálnymi komplikáciami. Neodporúčame optické komponenty pôvodom z Číny. Efektivita laserového čistenia leží na veľmi úzkej hranici medzi odoberaním, ovplyvňovaním základného materiálu a jednoduchým zahrievaním. Preto je nutné používať presné optické komponenty pre ideálne rozloženie laserového zväzku.

6. Nie je pravda, že jeden laserový zdroj zvládne čistiť úplně všetko, a je preto nutné na začiatku dialógu špecifikovať, na čo presne budete technológie používať. Napríklad vláknové lasery sú vhodné pre čistenie hrdze a odstraňovaní nánosov bez vysokej potreby zachovať definovanú štruktúru. Nd:YAG laser s homogénnejším spotom je zase vhodný pre znečistené leštené povrchy alebo pieskované (leptané) funkčné plochy.

Laserové čistenie je  efektívna a účinná metóda, ktorá ale môže v rukách amatérov spôsobiť viac škody než úžitku. Nie len na českom, ale aj na globálnom trhu vznikajú predsudky o nefunkčnosti laserovej technológie pre daný typ aplikácie vychádzajúci z neopatrnosti predávajúcich a prehnanej dôvery kupujúcich. Problém sa však nenachádza v nefunkčnosti technológie, ale v prvotnej nepresnej špecifikácie využitia laserového sytému, následnom nesprávnom výbere čistiaceho laseru a jeho nevhodnej obsluhe.

Pre ďalšie informácie o laserovom čistení nás neváhejte kontaktovať.